missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vaticaan

“Pave the way” presenteert historische documenten aan paus Franciscus

Zénit - Rome
zaterdag 2 maart 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

De redding van Joden onder de nazi bezetting

Om aan paus Franciscus documenten te tonen die getuigen van een tussenkomst van het Vaticaan om Joden te redden in Rome gedurende de Tweede Wereldoorlog, heeft een bijzondere afvaardiging van de Pave the Way Foundation(PTWF), gebaseerd in de Verenigde Staten, en die de acties ondersteunt ten voordele van de vrede door dialoog tussen de godsdiensten, de paus begroet tijdens een algemene audiëntie deze 29 februari 2019, in de Paulus VI zaal van het Vaticaan.

De directeur van de PTWF, Dr. Bennett Solberg, heeft aan de paus originele documenten getoond die aantonen hoe paus Pius XII rechtstreeks heeft gehandeld om een einde te stellen aan de arrestatie van de Romeinse joodse gemeenschap op 16 oktober 1943, zo duidt Zenit in het Engels aan (Deborah Lubov).

Dr. Solberg heeft aan de paus, onder andere, een copij van een handgeschreven dagblad van 1943, waarin de religieuze Augustinessen schreven : “Vandaag heeft de paus ons gevraagd de Romeinse joden te beschermen en hij heeft degenen vernoemd die hen beveiligde.”

De Stichting herinnert eraan dat paus Pius XII het verbod van de clausuur heeft opgeheven, om zo aan de kloosters toe laten vrouwen en mannen te herbergen, en hij heeft aan de Italiaanse katholieken en aan de kerkstructuren van heel Italië gevraagd onderdak te verlenen aan de joden.

Verder, heeft paus Franciscus een getuigenis onder eed (in het Duits) ontvangen van de commandant van het bezette Italië, en helper van Heinrich Himmler, de generaal Karl Wolff. Het document laat de plannen kennen die Wolff ontvangen heeft van Hitler om het Vaticaan te overmeesteren en over te gaan tot het wegnemen van paus Pius XII om hem daarna over te brengen naar Leichtenstein, waar hij zou vermoord worden.

Dit plan werd bekend gemaakt aan paus Pius XII in september 1943, een maand voor de arrestatie van de Romeinse joden. Bewust van deze imminente geplande invasie, heeft paus Pius XII zijn ontslag opgesteld en verklaard dat, als het Vaticaan overmeesterd werd, de nazi’s Eugenio Pacelli zouden aanhouden en niet de paus Pius XII, zoals de secretaresse van de paus, zuster Pascalina Lehnert hiervan zelf heeft getuigd. Hij beval eveneens dat in geval van ontvoering de kardinalen Rome zouden verlaten om een nieuwe paus te kunnen kiezen en een regering in ballingschap te vormen in Portugal.

Ik geloof dat de erkenning van de waarheid over de persoonlijke heldhaftigheid van Pacelli een essentiële stap is voor de redding van mijn joodse broeders en zusters, zo heeft de stichter van de Pave the Way Foudation Gary Krupp in een interview aan Zenit verklaard in 2012. Men moet aan Eugenio Pacelli de reputatie toekennen waarvan hij genoot vooraleer de KGB de grootste moordpartij van de 20ste eeuw ondernam. Deze KGB operatie, “Seat 12” genaamd, heeft perfect haar zending volbracht die erin bestond de joden af te scheiden van de katholieken op het moment zelf dat Nostra Aetate de verzoening begunstigde.”

Tijdens de algemene audiëntie van die 20 februari, hebben Luigi en Francesca Prudente bovendien aan paus Franciscus foto’s van een zegening gepresenteerd, geschreven in 1751, in het Latijn en het Hebreeuws, voor zijn verre voorganger, paus Benedictus XIV, door de Romeinse joodse gemeenschap. Het pausdom had toen gehandeld om de joodse gemeenschap te redden gedurende de overstromingen van Rome door de Tiber.

Gary Krupp is eerder al ontvangen geweest door de heilige Johannes-Paulus II en door Benedictus XVI.

Nog andere religieuze zusters hebben getuigd van de actie van Pius XII zoals de Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Sion die joden verborgen in hun klooster van de Via Garibaldi-Via Fabrizi en hebben gezien, bijvoorbeeld, hoe een wagen met bloem aankwam om die bijkomende monden te helpen voeden, met, naast de chauffeur zusteer Pascalina Lehnert, die, omdat zij Beierse is, kon onderhandelen met de Bezetter in geval van controle. We hebben hun getuigenis opgenomen gepubliceerd in 2003.

Bron :“Pave the Way” présente des documents historiques au pape François – ZENIT

Marina Droujinina, 20.02.19

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 281 / 1148099

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License