missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Officiele Website van de belgische Missionarissen van Afrika
(Witte Zusters en Witte Paters)
Site officiel des Missionnaires d’Afrique belges
(Sœurs Blanches et Pères Blancs)
Le but du christianisme n’est pas de christianiser le monde mais de l’humaniser
Het doel van het christendom is niet de wereld te christianiseren maar deze te vermenselijken

Meest recente artikels


Meest recente artikels


Hoe ons steunen ?

zaterdag 10 november 2018 door Webmaster
MET U, VOELEN WIJ ONS ONDERSTEUND 1 - DOOR UW GEBED... Wij rekenen op uw gebed voor ons apostolaat. Om ons toe te laten voor u te bidden, laat ons uw gebedsintentie kennen, of vertrouw ons uw misintenties toe. 2 - DOOR UW BELANGSTELLING… Door onze websites te raadplegen bij voorbeeld: (...)


Hartslagen van de CCBF

Geloven in Christus

Joseph Moingt, s.j.
donderdag 8 november 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Overzicht Heeft het geloof er nood (...), p1 Gelooft men in Christus (...), p2 Heeft Jezus zich laten (...), p3 Gelooft men op een verschillen, p4 Wat wil willen geloven (...), p5 1 2 3


Herdenking van onze overleden confraters

woensdag 31 oktober 2018 door Luc Putzeys
Uitnodiging voor de herdenking in onze kapel van Varsenare Uitnodiging


Algerije

Martelaren van hun werken

vrijdag 26 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
“In de ogen van de mensen, ondergingen zij een bestraffing maar door hun hoop, hadden zij reeds de onsterfelijkheid.” (Wijsheid 3, 4) Ziedaar een uittreksel uit de eerste lezing van de plechtigheid van Sint Cyprianus, bisschop en martelaar, patroon van Noord Afrika. Inderdaad, door hun hoop, (...)


Een andere geschiedenis

Prions en Eglise - N° 382
dinsdag 23 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Terwijl de synode van de jongeren gehouden wordt in Rome, kunnen wij, alle generaties, ons de oproep herinneren om de geschiedenis te vernieuwen die paus Franciscus lanceerde in Argentinië bij het begin van het synodale verloop. “Laten we de geschiedenis vernieuwen !”Vaticaan

SYNODE OVER DE JEUGD
De jongeren, het geloof en het onderscheid van de roeping

Rome – 3 tot 28 oktober
dinsdag 23 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Het edito van de synode Vrijdag, 19 oktober 2018 Allen onderstrepen het : deze synode is op de eerste plaats een ervaring van universele broederlijkheid. Het profiel van de deelnemers en de aangedragen nieuwheden helpen om van deze synodale vergadering het laboratorium te maken van (...)


Waarop gelijken de drie gezichten van het racisme ?

Axelle Mag – Collectif, N° 2111 Septembre 2018
zaterdag 20 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

De actualiteit voert een reeks drama’s en onrechtvaardigheden met zich mee. Talrijke racistische aanslagen werden onlangs op de voorpagina vermeld door de Belgische media. Terecht wordt de openbare opinie hierdoor beroerd. Maar als men de schuldigen wil vereenzelvigen, wordt het ingewikkeld. De politici klagen de geïsoleerde individuen aan en hun “dwaasheid”. De media steken hun vinger op naar onverantwoordelijke politici of hun aanhangers en zaaien zo hun naamloze haat uit op de sociale netwerken… Kortom, het is nooit “onze” fout…

Nochtans is de verantwoordelijkheid hoogst collectief. Maar om dat te begrijpen, moet men eerst de verschillende gezichten en de verschillende niveaus van het racisme weten te ontcijferen. Wij trachten deze complexiteit uit te leggen in tekeningen, die noodzakelijk schematisch zijn, genomen uit onze “buiten serie” die deze winter verschenen is :
« Racisme en Belgique. Solidarités de femmes » (Racisme in België. Solidariteit van vrouwen).De weg van God loopt langs de mens

(Gebed geïnspireerd van J. Musset en voorgesteld door Pierre Bastin)
woensdag 10 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Men zegt dat gij tot ons spreekt. Maar ik heb nog nooit uw stem gehoord met mijn eigen oren. De enige stemmen die ik hoor, dat zijn de broederlijke stemmen die me de essentiële dingen zeggen. Men zegt dat gij u laat zien. Maar ik heb uw gezicht nog nooit gezien met mijn eigen ogen. De enige (...)


Jeruzalem, de oudste dochter

dinsdag 9 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Jeruzalem, 2018-10-08 Vandaag, hebben we de 140ste verjaardag gevierd, dag op dag, van de aankomst van de eerste Witte Paters in Jeruzalem, de 1ste oktober 1878. Ze waren vertrokken uit Algiers op 14 september en waren ontscheept in de haven van Jaffa. Daardoor horen wij (...)


Broeder Staf Van de Velde

maandag 8 oktober 2018 door Jef Vleugels
Zoals reeds gemeld, is in Varsenare (Avondrust) onze confrater Broeder Staf Van de Velde (Augustinus) in de morgen van 5 oktober 2018 zachtjes overleden. Staf (August) werd op 8 mei 1922 geboren te Boechout in de provincie Antwerpen. Zijn vader was postbode en muziekmeester (...)

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 758949

De activiteit van de site opvolgen nl    ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License