missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bezinningen voor de vastentijd

Doelstellingen van duurzame ontwikkeling en christelijke verantwoordelijkheid 3

vrijdag 26 februari 2016 door Webmaster

[brun clair]De honger uitbannen – de ecosystemen behoeden[/brun clair]

De honger is het grootste schandaal van onze tijd. Van honger sterven is een langzame en pijnlijke dood. Ook al is er genoeg voeding voor allen, toch sterven ieder jaar drie miljoen kinderen aan ondervoeding. 870 miljoen mensen hebben honger, terwijl in Duitsland een op vier personen lijdt aan obesitas. Het hongerprobleem in de wereld is op de eerste plaats een distributieprobleem. De oorzaken van de honger in Afrika zijn meervoudig: oorlogen, natuurlijke catastrofes, het verkwanselen van gronden voor investeringen in biobrandstoffen en in mijnondernemingen, alsook de Europese landbouw- en handelspolitiek en de voedselspeculatie. Ondervoede mensen leven grotendeels in agrarische gebieden. Steun aan kleine boeren voor een efficiënte en duurzame landbouw is dan ook een belangrijk objectief.

[brun clair]Wat vereisen de DDO ?[/brun clair]

Toegang tot voedsel is een mensenrecht. Duurzame doelstellingen eisen dus niet alleen de honger en de armoede te verminderen, maar overal een einde te stellen aan al hun vormen. Middelen hiertoe zijn o.m.:

  • Efficiënte en duurzame landbouw ondersteunen, de productiviteit van kleine landbouwers vergroten en hun toegang geven tot gronden, vakkennis, kredieten en markten.
  • Landbouwmethodes ondersteunen die duurzaam zijn en aangepast aan de klimaatwisseling en aan genetisch verscheidene zaden, de ecologische systemen beschermen en de grondkwaliteit verbeteren.
  • Investeren in landbouwinfrastructuren, landbouwonderzoek en consultatiediensten.

Weinig aangeduid, maar belangrijk zijn ook: een reglementering van de voedselspeculaties en een nieuwe oriëntatie van de huidige economische en handelspolitiek die de lokale producenten ruïneert door haar subsidies.

[brun clair]Wat kunnen we doen ?[/brun clair]

Sinds het begin hebben religieuzen zich in Afrika ingezet in de strijd tegen de armoede en de honger. AEFJN heeft zich o.a. ingezet: voor de rechten van en de steun aan kleine landbouwers; voor het afschaffen van de Europese reglementering voor biobrandstoffen die grondroof uitlokt; voor het realiseren van de FAO richtlijnen betreffende de territoriale investeringen; en tenslotte voor de voedselzekerheid.

Door een eenvoudige levensstijl en een voorzichtig consumptiegedrag kunnen we invloed uitoefenen wanneer we bij voorkeur voedsel kopen uit onze eigen regio, onze vleesconsumptie verminderen, geen voedsel trachten weg te gooien, en voedingsraadgevingen opvolgen.

[brun clair]Woorden die ons interpelleren.[/brun clair]

  • Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk…Want ik had honger en jullie gaven mij te eten… Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze kleinen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. [mauve fonce](Mt. 25, 34-45)[/mauve fonce]
  • We weten dat ongeveer een derde van het voedsel dat geproduceerd wordt weggegooid wordt, en wanneer voedsel wordt weggegooid is het alsof het van de tafel van de arme geroofd wordt. [mauve fonce](LS 50)[/mauve fonce]
  • Het is pijnlijk te zien dat de strijd tegen de honger geremd wordt door de “prioriteit van de markt” en het “overheersen van de winst”, waardoor voedsel wordt herleid tot een gewone koopwaar, onderhevig aan speculatie, zelfs financieel… Er is voedsel voor allen, maar allen kunnen niet eten, terwijl verspilling, afval, buitensporige consumptie van voedsel onder ieders oog doorgaat. Dat is de paradox! [mauve fonce](paus Franciscus, rede voor de FAO)[/mauve fonce]

AEFJN – www.aefjn.org Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 297 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License