missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Jezus is het hart van de spiritualiteit

Petit Echo 1077
zaterdag 4 maart 2017 door D.F. (Vertaling), Webmaster

JPEGDe spiritualiteit is een fundamenteel aspect van onze missionaire identiteit. Wij houden van het erfgoed van de Ignatiaanse spiritualiteit dat ons werd doorgegeven vanaf het begin van onze Sociëteit, ook al zijn er andere spiritualiteiten die ons kunnen inspireren en waaruit we lessen kunnen trekken. Over het christendom heen, zijn er vormen van spiritualiteit waarmee we ons kunnen verrijken op onze levenstocht. Van onze kant, putten wij in ‘t bijzonder in de verscheidene tradities van de katholieke spiritualiteit, zowel in de oude als in de nieuwe manieren, om op een meer intense wijze volgens de Geest te leven, en we worden uitgenodigd op een meer intense wijze een leven te leiden dat gecentreerd is op het Evangelie.

Voor ons christenen, is de spiritualiteit dat verlangen om op een meer authentieke wijze te leven, op een meer verantwoordelijke en diepere manier het geloof te beleven dat we ontvangen hebben (“Zeer barmhartige Verlosser, vriend en broeder, mogen wij U beter leren kennen, U vuriger beminnen en U van dichterbij volgen dag na dag…” H. Richard van Chichester), en een dergelijk verlangen is een voortgang van een heel leven om onze relatie met God te verdiepen. Het is een uitnodiging om te leven in harmonie met die visie gedurende ons hele leven lang; een visie die ons leven zal richten en ons zal helpen bij de keuzes die we maken, een visie die voortdurend moet onderhouden en uitgediept worden tot aan het einde van ons leven. Het is zeker dat elke christelijke spiritualiteit, welke die naam waardig is, gefundeerd moet zijn op de persoon van Jezus en op de oproep van het Evangelie om lief te hebben. Wij zijn geroepen geweest Hem te volgen en dat is het wat zin geeft aan onze zending; Jezus volgen is het antwoord op die oproep. Jezus roept ons voortdurend op om ons geloof te verdiepen, tot een diepere en meer radicale inzet, tot een diepere en meer radicale manier in gemeenschap te leven en van het Evangelie te getuigen. Maar zoals Ruth Burrows, de grote spirituele schrijver, het ons zegt : “het is een zaak geïnspireerd te zijn en een heel wat andere zaak deze inspiratie met coherentie te beleven. Nochtans, met Sint Paulus, moet ik verder vooruit blijven doorgaan en me nooit tevreden stellen met iets anders.”

Wij moeten God zoeken, we moeten Jezus zoeken en niet onszelf, we moeten zoeken dieper ingeworteld te zijn in Hem en meer en meer te worden zoals Hij. Wanneer we ambitieus zijn, dominant, woedend, jaloers, alleen maar zoekend te controleren, als we alleen maar ons eigen standpunt zien en hierbij onverschillig blijvend voor het welzijn van iemand anders, opgesloten in onze egocentrische wereld en vol belangstelling voor dingen die niet met ons ministerie verbonden zijn, dan zijn we niet meer gecentreerd op Jezus, maar wel op onszelf.

Zeker, de spirituele weg moet een weg van transformatie zijn, die me langzaam maar zeker omvormt als persoon, een weg die het licht, de vrede en de vreugde biedt. Onze spiritualiteit is een constante dorst naar God, naar Jezus, naar zijn Rijk, voor onze transformatie. Het fundament zelf van deze dorst is die verscheurende nood in ons om in God te blijven en Hij in ons. “God is liefde ; wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.” [mauve fonce](1 Jo. 4,16)[/mauve fonce]

Om nogmaals de woorden van Ruth Burrows te gebruiken : “Als christenen, moet Jezus onze toevoeging zijn, is Hij dat ? Hoe moeten wij verlangen, bidden en ons voorbereiden om van God, de Vader van Onze Heer Jezus Christus te ontvangen “een geest van wijsheid die u Hem openbaart en die u Hem waarlijk doet kennen” [mauve fonce](Ef. 1, 17)[/mauve fonce] en “de kracht te begrijpen welke de breedte, de lengte en de hoogte en de diepte is en de liefde van Christus te kennen die elke kennis overstijgt.” [mauve fonce](Ef. 3, 18-19)[/mauve fonce]

De spiritualiteit is het verlangen weer aan te knopen met onze eerste oproep om een leerling te worden. Voor ons, missionarissen, vertaalt zich dat in ons antwoord op deze oproep om leerlingen te worden in de wereld van vandaag. Het is een toezegging ons leven te beleven op een dieper niveau, omdat alles wat authentiek is zich diep in ons situeert, en ons ontwaken voor die authenticiteit is ons ontwaken tot het leven in Jezus Christus. Men zegt dat sommige personen zich verliezen in de drank, in de seks, in het spelen met geld, in het bezitten, in het geld, of in elk andere drang die zich meester maakt van hun leven, en van onze kant, zouden wij ons niet eerder moeten verliezen in de persoon van Jezus om ons met Hem te identificeren, met zijn zending en zijn bekwaamheid om de anderen te benaderen ?

Het gaat er hier eigenlijk om voortdurend ons leven opnieuw te centreren op onze visie. Het hart van de spiritualiteit is Jezus en in Hem een nieuw schepsel te worden, om onszelf, ons gemeenschapsleven en onze getuigenis om te vormen. Door zo te leven op een wijze die werkelijk beantwoordt aan het Evangelie dat wij verkondigen zal ons verlangen erin bestaan de anderen in staat te stellen een getransformeerd leven te beleven (ook de personen met een andere belijdenis) en dikwijls zonder dat zij het weten zullen zij het mysterie van God zelf uitdiepen.

Oh Heer, er zijn dieptes in mij
die ik zou willen bereiken ;
En er zijn de oneindigheden van Uw aanwezigheid
die ik zou willen ervaren.
Oh open in mij, Heer
die nieuwe afgronden
terwijl ik me in mijn gehoorzaam hart
opdraag aan uw scheppende liefde.
  William Clemmons
Francis Barnes, M.Afr., 1ste generale Assistent
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 186 / 1159537

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License