missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Vasten en Missionarisgeest

Nuntiuncula Nr 654 Januari - Febbruari 2009
donderdag 26 februari 2009 door André-L. Simonart
NUNTIUNCULA

Editoriaal

Dagbladen en telenieuws lichten ons in, elke dag opnieuw, over de weerslag bij ons van de crisis. En zij melden ons ook het klimaat van politieke onbeslistheid waaraan het land wegkwijnt. Dat alles neigt er naar, min of meer bewust, een gevoel te scheppen van onzekerheid, angst en toekomstvrees. Spijtig genoeg gebeurt het dat zo’n gevoel zich uit in wantrouwen, zoal niet in het verwerpen van vreemdelingen.

Bij ons is de Algemene Raad met het verzoek gekomen ons budget naar beneden te herzien: - 5 %. En goedwillig heeft hij zelfs mogelijke pistes uitgetekend om inkomsten naar hoger en uitgaven naar lager om te buigen. Wij hebben dat verzoek van de Raad positief beantwoord. En wij hebben ons in gemeenschap beraad over concrete verwezenlijkingen. Op maandag 16 februari zijn onze lokale economen samengekomen met Jo, sectoreconoom, en ’s anderendaags heeft de financiële Sectorraad het probleem aangesneden.

Zeer spijtig zou het zijn moest alles daarmee zijn beloop kennen, moesten wij enkel kraantjeswater drinken en wat besparen op stroom en verwarming. Misschien helpt de vasten ons wel om wat deze crisis oplegt gans vrij te beleven, met solidariteitszin, in missionarisgeest.


Het Levenswoord voor deze Paasvoorbereiding zou dan ook het woord van de profeet Micha kunnen zijn :
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil :
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.” (Mi 6, 8)

 

- Recht doen is precies willen: de ander mag er zijn.

In verband daarmee zei Varillon : “Men moet positief willen dat de ander er echt zou zijn, in de krachtigste zin van “er zijn”. Want wij zijn de hele tijd bezig met de ander weg te werken, met hem te zeggen : “Ga uit de weg !”. Ieder kan dat in detail nagaan… Als je denkt dat het geen moord is mensen in krotten te laten doodgaan, als je denkt dat het voor Europeanen geen moord is zo’n marktcontracten met ontwikkelingslanden af te sluiten dat ze zich niet kunnen ontwikkelen ! Daar is zonde, op alle niveaus. Maar ze begint in onze doodgewone gemeenschapsrelaties.” (“Une vie selon l’Evangile”, p.85).

- Trouw te betrachten.

Trouw aan mensen, liefdevol. In zijn brieven wil Paulus synoniemen van broederliefde in communiteit op een rijtje zetten.

  • Aan de Romeinen : “Aanvaard elkaar … wijs elkaar terecht… acht de ander hoger dan uzelf”(15, 7.14; 12, 10).
  • Aan de Galaten : “Dien elkaar in liefde… Draag elkaars lasten”(5, 13; 6, 2).
  • Aan de Tessalonicenzen: “Streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander”(1 Th 5, 15).
  • Aan de Kolossenzen : “Vergeef elkaar…: zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven”(3, 13).

Onlangs nog werd ik getroffen door het feit dat zoveel mensen uit onze omgeving lijden aan eenzaamheid, hunkeren naar iemand die luistert. Zou daarin geen uitnodiging liggen voor een vastenvoornemen ?

- Nederig de weg gaan van je God.

Misschien wordt dat: Gods Woord beluisteren om gastvrij Gods nabijzijn te ontvangen, om verbondenheid te beleven door de ander tegemoet te gaan met een brandend hart, zoals de Emmaüsgangers die avond terugkeerden naar Jeruzalem.

Een mooi opgaan naar Pasen toe!
André-Léon Simonart

(bijbelteksten uit NBV)


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 332 / 1060479

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License