missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Provincie van Centraal Afrika (PAC)
BURUNDI, RWANDA et R.D.CONGO

Editoriaal

FLASH-PAC = oktober – december 2013
zaterdag 16 november 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Sinds de laatste Flash, is er heel wat water onder de brug van de Ruzizi gevloeid ! We hadden het genoegen [bleu] de priesterwijdingen [/bleu] te vieren in sommige bisdommen van onze sectoren, maar het overlijden van onze confrater Fermin Zugasti van de ISSR-Bunia geeft ons allen verdriet gedaan, des te meer daar hij is heengegaan door een onbekende kwaal.
Zijn ziel ruste in vrede !

Van 31 augustus tot 22 september, was onze Sociëteit vergaderd in [bleu] algemene raad [/bleu] in Ouaga, in Burkina Faso, om er de evaluatie op te maken van de toepassing van de besluiten van het laatste algemeen Kapittel en de algemene situatie van onze confraters te onderzoeken, en ook van onze gemeenschappen en onze verscheidene pastorale engagementen doorheen de wereld. We hebben sterke momenten beleefd van innerlijke verbondenheid, van dankzegging, en van geluk ! Kortom, grote vreugde van Missionaris van Afrika te zijn ondanks onze zwakke kanten.

Het is ook, op Afrikaanse bodem, dat we plechtig al de vieringen hebben afgesloten die [bleu] de 125ste verjaardag tekenen van de antislaven campagne [/bleu] gelanceerd door Kardinaal Lavigerie, onze vereerde Stichter. Alles is verlopen in de kathedraal van Ouaga, tijdens een Mis voorgegaan door de aartsbisschop, Z. Exc. Mgr. Philippe Ouedraogo, vergezeld door zijn hulpbisschop, Mgr. Léopold, en door drie andere bisschoppen en talrijke priesters. De kerk was barstensvol, de devotie en de ontroeringen waren er ook bij, want het was een grote gebeurtenis.

Twee weken later, ditmaal in de Johannes XXIII parochie – bediend door onze confraters Raphaël Lubala, Christian Nkulu en Patrice Belem – bezegelde de algemene overste het einde van de vergadering van de algemene raad, en gaf de toon door, aan het altaar, samen met al de leden van zijn raad, in aanwezigheid van de christenen, de [bleu] “Code van het pastoraal beleid voor pastorale werkers” [/bleu] met de bedoeling de kinderen en de kwetsbare volwassenen beter te beschermen tegen de misbruiken. Een akte van verantwoordelijkheid die zeer gewaardeerd werd door de parochianen die zich daaraan helemaal niet verwachtten. Overigens, Mgr. Léopold, de voornaamste celebrant van de Eucharistie, die de Sociëteit gefeliciteerd heeft voor dit initiatief, heeft ervan geprofiteerd om de vergadering te interpelleren en aan allen te vragen de kinderen en de kwetsbare volwassenen goed te begeleiden.

Bij het PAC (Provincie van Centraal Afrika), zijn we bezig deze pastorale gedragscode aan te passen aan onze sociaal-culturele context, vooraleer deze voor te leggen ter ondertekening ervan aan al de confraters in pastorale dienst in de provincie. Ook wordt er aan elke provincie gevraagd, zoals ge kunt lezen in het document van de centrale raad, dat er een strategisch driejarenplan wordt opgemaakt dat zal gaan tot het volgend algemeen Kapittel van de sociëteit.

Dit jaar, op 24 november 2013, met het feest van Christus Koning, zullen we het einde van [bleu] “het jaar van het Geloof” [/bleu] vieren dat Paus Benedictus XVI aangekondigd heeft in zijn motu proprio “Porta Fidei” en dat begon op 11 oktober 2012. Er zijn verschillende manifestaties geweest om ons geloof levendiger te maken. Laten we, een beetje zoals de leerlingen in het Evangelie, verder gaan met aan de Heer te vragen het geloof te vergroten in elk van ons. Een levend en werkend geloof.

Placide Lubamba, M.Afr
Provinciaal van de PAC
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 190 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen D.R. Kongo   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License