missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Duitsland

Een nieuwe missionaire inzet in Europa : Karlsruhe

EUR - ECHO Herfst 2018
zondag 30 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Als gevolg van een aanvraag van de bisschop van Freiburg (Duitsland) – een aanvraag die bij ons aangekomen is tijdens het Kapittel 2016 – heeft de Sociëteit besloten, in dialoog met de Witte Zusters, een communauteit te openen in Karlsruhe. De communauteit is nu samengesteld met drie confraters, Helmut Revers, Otto Mayer, Emmanuel Lyabonyende en twee Witte Zusters, Flora Ridder en Kordula Weber. [/marron]

De gemeenschap huurt een klein appartement boven een kindertuin. Men is bezig het huis waar zij woonden in het centrum van de stad te vernieuwen. Daar, zal het hun mogelijk zijn activiteiten te organiseren voor de vluchtelingen en interculturele en interreligieuze ontmoetingen.

Geleidelijk aan hebben de confraters en de zusters zich geëngageerd in de lokale pastoraal en in het contact met de migranten. Volgens het contract, geven de priesters een deel van hun tijd aan pastorale activiteiten.

[bleu marine]Helmut[/bleu marine] is dus ingeschakeld als priester in de pastoraal van de pastorale eenheid van Allerheiligen : Misvieringen, doopsels, huwelijken en begrafenissen. Elke week, bezoekt hij de gevangenis waar hij Afrikanen ontmoet dankzij de aalmoezenier. Hij bezoekt ook een vluchtelingentehuis.

[bleu marine]Otto[/bleu marine] maakte deel uit van de pastorale eenheid van Sint Niklaas, maar sinds 1 september werd hij overgedragen naar Allerheiligen. Hij brengt een bezoek aan bejaarde mensen thuis elke week. Hij begeleidt mensen die asiel aanvragen die overgebracht zijn naar elders in Duitsland. Hij geeft ook Duitse les aan sommige vluchtelingen. Eén maal per maand neemt hij deel aan de koffie van mannen van buitenlandse oorsprong. Hij begeleidt een koppel vluchtelingen van Bosnië die ziek zijn.

[bleu marine]Zuster Flora[/bleu marine], als coördinatrice voor het werk met de vluchtelingen in de dekenij van Karlsruhe, woont de vergaderingen bij van de regionale groepen die werken met de vluchtelingen. Deze groepen zijn samengesteld door vrijwilligers van de katholieke en de protestantse Kerken evenals van de burgerlijke maatschappij. Zij heeft een eerste ontmoeting georganiseerd met de bedienden van de katholieke Kerk van de dekenij van Karlsruhe die met de vluchtelingen werken. Zij heeft een vluchtelinge en haar gehandicapt kind van Georgië e, geeft Duitse les aan Syrische vrouwen en kinderen.

[bleu marine]Zuster Kordula[/bleu marine] heeft een contract met de kindertuinen van de pastorale Eenheid van Allerheiligen om de integratie van de migranten te verbeteren. Zij werkt met twee NGO’s, in een Ontvangstcentrum met een Café voor de vrouwen, samen met Caritas voor de overbrenging van de vluchtelingen. Zij neemt ook deel aan een cursus Duits in de Syrische families. De leden van de gemeenschap nemen deel aan de verschillende voorgestelde vormingsprogramma’s en nemen ook deel aan de interreligieuze activiteiten.

[bleu marine]Emmanuel[/bleu marine] maakt zijn opleiding af in de taal, in de cultuur en in de pastoraal van het land.

De gemeenschap, die haar maandelijkse recollecties heeft, vergeet niet zich te ontspannen: bezoek aan de plantentuin, uitstap in het Zwarte Woud, fietstocht, picknick onder vrienden.

De situatie in Duitsland evolueert snel. De gemeenschap heeft een vermindering van het aantal vluchtelingen vastgesteld en een vermeerdering van de schrik en van de vijandigheid van een deel van de bevolking tegenover de vreemdelingen.

Een nieuwe uitdaging voor een nieuwe gemeenschap.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 113 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen De Zending gaat door...   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License