missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vasten 2019

Gedoopt en gezonden –
De Kerk van Christus in missie in de wereld 4

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)
maandag 25 maart 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Missie – Ontmoeting Jezus Christus

Het tweede Vaticaans Concilie heeft ons een beter theologisch inzicht begrip gegeven van de missie van de Kerk en van elke christen. Missie betekent gezonden zijn. Missionarissen zijn mensen die een mandaat gekregen hebben, een te vervullen taak. De missie toevertrouwd aan de Kerk maakt deel uit van een liefdesgeschiedenis. Deze begint [bleu]bij God zelf[/bleu], en de liefdesrelaties tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, die door de” theologen “missies” worden genoemd.

De liefde, die het innerlijk leven van God is, stort zich uit in Zijn [bleu]schepping[/bleu], die de uitdrukking is van de “tederheid van God”, heeft een trinitarisch karakter. (LS 239) Omdat wij geschapen zijn naar het beeld van God, dragen we in ons een diep verlangen van onbegrensde liefde. In onze vrijheid die een gave van God is, zijn we tevergeefs op zoek naar deze volheid in onszelf of in materiële objecten. Wij verkiezen te leven zonder God (onafhankelijk van God) en zo ontnemen wij onszelf en de anderen een diepe liefdeservaring.

Ons diepste verlangen realiseert zich wanneer we [bleu]Jezus [bleu]Christus[/bleu][/bleu] ontmoeten, die de geïncarneerde liefde van God is, een liefde sterker dan de dood. Zij die geraakt zijn door de liefde van Christus en laten zich leiden door zijn Geest zullen in staat zijn uit de gevangenis van het egocentrisme (zonde) te treden en zullen de ervaring doen van de vreugde en van de vrijheid van de kinderen Gods. Uit deze ervaring komt een geest naar boven deze grote gave met anderen te delen.

[bleu]Het doopsel[/bleu] is het teken van onze innige verbondenheid (‘communio’) met Christus en met de gemeenschap van de leerlingen van Jezus, die de Kerk is. Door ons doopsel worden wij in missie gezonden om de liefde van God voor allen te verkondigen en ervan te getuigen in een heilig leven.

Tekst

[bleu]De Bijbel[/bleu] kent vele getuigenissen van roepingen. Het Eerste Testament spreekt van mensen die een diepe ervaring van God gemaakt hebben en die gezonden zijn als profeten, als boodschappers van God, naar zijn volk : Mozes (Ex. 3); Samuel (1 S 3); David (1 S 16); Jesaja (Je 6); Jermias (Jr. 1); Ezechiël (Ez. 1)

De leerlingen worden apostelen door hun ontmoeting met Jezus: Petrus (Mc. 1,17); Saul, apostel van de heidenen (Hand. 22); Nathanaël (Jo. 1,35-39); Maria van Magdala, de eerste getuige van de verrijzenis (Jo. 20,18).

  • [bleu]Van nature uit is de Kerk, gedurende haar pelgrimstocht op aarde, missionair,[/bleu] vermits zij haar oorsprong haalt uit de zending van de Zoon en van de zending van de Heilige Geest, volgens het plan van God de Vader. Dit plan vloeit voort uit “de liefde in haar bron”, anders gezegd uit de liefde (‘caritas’) van God de Vader… (Ad Gentes 2)
  • Ik nodig elke christen uit…vandaag zelf zijn [bleu]persoonlijke ontmoeting met Jezus[/bleu] Christus te hernieuwen, of, tenminste, de beslissing te nemen zich te laten ontmoeten door Hem, Hem elke dag zonder ophouden te zoeken. (Evangelii Gaudium 3)
  • Christus is “het eeuwige Goede Nieuws” (Ap. 14, 6)… zijn rijkdom en zijn schoonheid zijn onuitputtelijk. Hij is altijd jong en [bleu]voortdurende bron van nieuwheid[/bleu]. (EG 11)
  • Het leven vermeerdert als het gegeven wordt en het verzwakt in het isolement en de welstand… zo ontdekken we een diepe wet van de werkelijkheid : dat het leven verkregen wordt en rijpt in de mate het gegeven wordt om [bleu]het leven aan anderen te geven[/bleu]. Dat is uiteindelijk de missie. (EG 10)
  • Dankzij het ontvangen Doopsel, is elk lid van het Volk van God leerling missionaris geworden (cf. Mat. 28,19). [bleu]Elke gedoopte,[/bleu] welke ook zijn / haar functie is in de Kerk en het instructieniveau van zijn/ haar geloof, is een [bleu]actief subject van de evangelisatie[/bleu]… De nieuwe evangelisatie moet insluiten dat elke gedoopte protagonist zou zijn van een nieuwe manier van evangeliseren. (EG 120)
Vragen om te overwegen
  • Welke spirituele ervaring heeft onze stichter/stichteres geduwd naar zijn /haar missionaire inzet ?
  • Wat heeft mij aangetrokken in de persoon van Jezus ? Welke woorden van Jezus hebben me diep geïnspireerd ?

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de - www.aefjn.org


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 103 / 1159714

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License