missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Zondad 18 januari - Zondag 25 januari 2009

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

zaterdag 17 januari 2009 door D.F. (Vertaling), Webmaster
In uw hand zullen ze één worden



(Ez 37, 17)

Zondag 18: De christenen tegenover hun oude en nieuwe verdeeldheid

 • Ez 37, 15-19.22-24a Eén in uw hand
 • Ps 103 (102) 8-13 of 18 Liefdevol en genadig is de Heer… U blijft geduldig
 • 1 Kor 3, 3-7, 21-23 Er heerst bij u afgunst en verdeeldheid… U bent van Christus
 • Joh 17, 17-21 Laat hen allen één zijn… opdat de wereld gelove

Maandag 19: De christenen tegenover oorlog en geweld

 • Jes 2, 1-4 Geen mens zal meer weten wat oorlog is
 • Ps 74 (73), 18-23 Vergeet nimmer het leven van de armen
 • 1 Petr. 2, 21-25 Door zijn striemen bent u genezen
 • Mat 5, 38-48 Bid voor wie jullie vervolgen

Dindsdag 20: De christenen tegenover de economische onrechtvaardigheid en de armoede

 • Lev 25, 8-14 Het jubeljaar als bevrijding
 • Ps 146 (145) De Heer doet recht aan de verdrukten
 • 1 Tim 6, 9-10 De wortel van alle kwaad is de geldzucht
 • Luc 4, 16-21 Jezus en het jubeljaar als bevrijding

Woensdag 21: De christenen tegenover de ecologische crisis

 • Gen 1, 31 – 2, 3 God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was
 • Ps 148, 1-5 Op zijn bevel zijn ze geschapen
 • Rom 8, 18-23 De schepping is ten prooi aan de zinloosheid
 • Mat 13, 31-32 Het kleinste van alle zaden

Donderdag 22: De christenen tegenover discriminatie en sociale vooroordelen

 • Jes 58, 6-12 Je bekommeren om je medemensen
 • Ps 133 (132) Het is goed als broeders samen te leven
 • Gal 3, 26-29 U bent allen één in Christus Jezus
 • Luc 18, 9-14 Met het oog op sommigen die zich rechtvaardig vinden

Vrijdag 23: De christenen tegenover ziekte en lijden

 • 2 Kon 20, 1-6 Gedenk mij, o Heer!
 • Ps 22 (21), 1-11 Waarom hebt Gij mij verlaten?
 • Jak 5, 13-15 Het gelovige gebed zal de zieke redden
 • Mc. 10, 46-52 Jezus vroeg: Wat wilt ge dat ik voor u doe?

Zaterdag 24: De christenen tegenover het religieus pluralisme

 • Jes 25, 6-9 Het is de Heer die wij verwachten
 • Ps 117 (116), 1-2 Loof de Heer alle volken
 • Rom 2, 12-16 Wie de wet naleeft, zal voor God rechtvaardig zijn
 • Mc. 7, 24-30 Dat hebt u goed gezegd, de demon heeft uw dochter al verlaten

Zondag 25: De christenen zijn verkondigers van hoop in een verdeelde wereld

 • Ez 37, 1-14 Ik ga uw graven openen
 • Ps 104 (103), 23-34 U geeft de aarde een nieuw gelaat
 • Apoc 21, 1-5a Alles maak ik nieuw
 • Mat 5, 1-12 Gelukkig wie…

Deze teksten zijn hernomen in het officiële document voorgesteld door de Oecumenische Raad van Kerken.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 559 / 957824

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License