missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bezoek van paus Franciscus aan het Centrum Astalli in Rome

Open uw ledige kloosters voor de vluchtelingen

Anne Kurian
vrijdag 13 september 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[bleu marine]ROME, 10 september 2013[/bleu marine] (Zenit.org)

[marron]Paus Franciscus nodigt de christenen uit de opvang van vluchtelingen te “beleven met meer moed en edelmoedigheid in de gemeenschappen en de huizen”: De ledige kloosters moeten niet “omgevormd worden in hotels om geld te winnen” want ze zijn “voor het vlees van Christus dat de vluchtelingen zijn”. Hij onderstreept dat de opvang van de arme en de bevordering van de rechtvaardigheid niet enkel de zaak zijn van de “specialisten”.[/marron]

De paus heeft en privaat bezoek gebracht aan het Centrum Astalli, ontvangstcentrum voor vluchtelingen en asielzoekers van de Dienst van de jezuïeten voor de vluchtelingen (JRS – Jezuit Refigee Service) in Rome, dicht bij de Gesù kerk, dinsdag 10 september 2013.

Na het welkomstwoord van P. Giovanni Lamanna s.j., verantwoordelijke van het Centrum, en de uiteenzetting van Adam en Carol, vluchtelingen uit Soedan en Syrië, heeft de paus op zijn beurt een toespraak uitgesproken.

[vert]Niet bevreesd zijn voor de verschillen[/vert]

“Ieder van u, beste vrienden, draagt een geschiedenis die spreekt van drama’s, van oorlogen, van conflicten… maar ieder van u draagt vooral een menselijke en religieuze rijkdom, een rijkdom om te ontvangen, niet om bevreesd te zijn”, heeft hij verklaard.

“We moeten niet bevreesd zijn voor de verschillen! De broederlijkheid doet ons ontdekken dat deze een rijkdom zijn, een gave voor allen! Laten we de broederlijkheid beleven!”

De paus heeft gewenst dat Rome “de stad zou zijn die toelaat een menselijke dimensie terug te vinden, een glimlach weer op te nemen”, dankend de bedienden, vrijwilligers, weldoeners van het Centrum en van als de ontvangstdiensten, “die niet alleen tijd geven, maar die zoeken in relatie te treden met de asielzoekers en de vluchtelingen door hen te erkennen als menselijke personen, een door zich te wijden aan het zoeken van concrete antwoorden op hun noden”.

“Behoudt uw hoop!”, zo heeft hij hen aangespoord: “Helpt het vertrouwen terug te vinden! Toont dat de ontvangst en de broederlijkheid een poort naar de toekomst kunnen openen”.

[vert]Niet bevreesd zijn zijn handen vuil te maken[/vert]

De paus heeft aan de jezuïeten en aan hun medewerkers drie ordewoorden gegeven: dienen, begeleiden, verdedigen.

[bleu marine]Dienen[/bleu marine], zo heeft hij uitgelegd, dat is “de persoon die aankomt met aandacht ontvangen… de hand reiken zonder berekening, zonder vrees… menselijke relaties vestigen, van solidariteit”.

De paus heeft opgeroepen tot dat gewetensonderzoek: “buig ik me over die personen in moeilijkheid of heb ik schrik mijn handen vuil te maken? Ben ik opgesloten op mezelf of zie ik degene die nood heeft aan hulp? Dien ik mezelf ofwel de anderen?

De armen, zo ging hij verder, zijn “bevoorrechte professoren van onze kennis van God; hun kwetsbaarheid en eenvoud ontmaskeren ons egoïsme, onze valse zekerheden… en leiden ons naar de ervaring van de tederheid van God”.

[bleu marine]In de begeleiding[/bleu marine] – tweede ordewoord – de ontvangst volstaat niet: “het volstaat niet brood te geven als dit niet samengaat met de mogelijkheid om te leren op eigen benen te lopen. De naastenliefde die de arme laat zoals hij is, is niet voldoende. De ware barmhartigheid vereist dat de arme de weg vindt om het niet meer te zijn”.

De paus pleit voor “het recht om te leven en om te werken, om ten volle persoon te zijn” en “het recht op integratie”, om “een actief deel te zijn van de samenleving” van ontvangst.

“Ik ben daar: hoe kan ik helpen?”

[bleu marine]“Verdedigen”[/bleu marine] tenslotte, de derde term van het programma, betekent “zich aan de zijde stellen van degene die de zwakste is”. “Hoe dikwijls, heeft de paus betreurt, verheffen wij de stem om onze rechten te verdedigen, maar we zijn onverschillig voor de rechten van de anderen!”

“Het is belangrijk dat in de Kerk, de ontvangst van de arme en de promotie van de rechtvaardigheid niet enkel aan “specialisten” worden toevertrouwd”, maar genieten van de aandacht van “heel de pastoraal, van de vorming van de toekomstige priesters en religieuzen, van de normale inzet van al de parochies en kerkelijke bewegingen”, heeft hij onderstreept.

De paus heeft de religieuze instituten “met heel zijn hart” uitgenodigd “met verantwoordelijkheid” deze tekenen van de tijd te lezen: “de Heer nodigt uit de ontvangst in de gemeenschappen, in de huizen, in de ledige kloosters te beleven met meer moed en edelmoedigheid… Zeer geliefde religieuze mannen en vrouwen, de ledige kloosters dienen niet voor de Kerk om omgevormd te worden in hotels en geld te winnen. De ledige kloosters zijn niet van ons, zij zijn voor het vlees van Christus die de vluchtelingen zijn”.

Daarvoor is “moed” nodig, zo ging hij verder, en moedigde aan “om meer te doen” en “de bekoring van de spirituele wereldlijkheid te overstijgen om zo “solide gemeenschappen te zijn die de liefde op een concrete manier beleven”.

De rijen personen die maaltijden verwachten zeggen aan allen “dat er iets moet gedaan worden, nu, het is mogelijk: het volstaat aan de deur te kloppen en te zeggen: “ik ben daar: hoe kan ik een handje toesteken?” zo heeft de paus besloten.

De ontmoeting werd beëindigd rond 17 u. met een gebed opgemaakt door P. Alfonso Nicolas, generaal van de jezuïeten, en met een eerbetoon aan P. Pedro Arrupe, stichter van JRS, die rust in de Gesù kerk.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 155 / 1149214

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Migranten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License