missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Spanje - Kenya

Mijn roeping van Broeder Missionaris van Afrika “Witte Pater”

EUR-Echo de zomer 2015
dinsdag 7 juli 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[bleu marine]Venancio Echevarría[/bleu marine] [marron]heeft zijn definitieve Missionariseed uitgesproken op 16 mei in Nairobi, in aanwezigheid van de Algemene Overste.

Enkele weken vóór zijn eed, op onze aanvraag, drukte Venancio zijn getuigenis uit in verband met de specifieke roeping van
“Broeder Missionaris”.[/marron]

Amper een maand vóór mijn definitieve eed, als Broeder Missionaris van Afrika (Witte Pater), die plaats zal vinden op 26 mei in de parochie van Onze Lieve Vrouw van de Vrede, in Nairobi (Kenia), nodigt men me uit om in enkele lijnen de specifieke betekenis van deze missionarisroeping te duiden, wat ik met genoegen doe.

Het is niet zeldzaam dat men me deze vraag en nog andere stelt over dit onderwerp, zoals, bijvoorbeeld, of een broeder de Eucharistie mag vieren. Inderdaad, gewoonlijk verstaat men de roeping van Broeder door deze te vergelijken met die van de priester, wat dan ook een zekere negatieve bijbetekenis insluit, als zou de roeping van “Broeder” zo iets als onvolledig in zich zijn. Zo zal men zeggen: “de broeder kan dit of dat niet doen…”.

Het is correcter deze vergelijking niet te maken, want de roeping van de broeder is verschillend, zij is in zich volledig. Zij bestaat erin zijn leven aan God en aan de anderen te wijden, meer in het bijzonder aan de noodlijdenden, de armen, mensen die aan hun lot zijn overgelaten. Daar waar hij zich bevindt, daar waar hij zijn zending realiseert, zegt de Broeder missionaris aan de mensen dat hij een broeder wil zijn voor hen zonder titel noch statuut. Hij wil beschouwd worden als een echte broeder met wie men kan delen en elkaar helpen. De motivatie die hem bezielt is niets anders dan de liefde waartoe God elke christen oproept : “God beminnen met heel zijn hart en zijn naaste zoals zichzelf”.

De roeping van Broeder is geen “half weg” roeping. Zij heeft haar eigen, totale, enige en volle betekenis : degene die aan de anderen gewijd is ; een roeping die een gave van God is, in vrijheid aanvaard, in dankbaarheid en edelmoedigheid…

Concreet gezien, is, in de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, de fundamentele zending van de Broeder, volgens haar Stichter, Kardinaal Lavigerie, al zijn energieën te wijden aan de ontwikkeling van de mensen naar wie hij gezonden is ; niet, weliswaar, om ’t even welke ontwikkeling, als zou deze haar doel in zich hebben, maar door integraal deel uit te maken van de dynamiek zelf van de evangelisatie.

Vandaag, is het werkterrein van de Broeder missionaris zeer breed en verscheiden, in overeenstemming met het charisma van onze missionaire Sociëteit ; dit sluit bijvoorbeeld in : rechtvaardigheid en vrede, de opvoeding, het beheer van solidaire projecten, het respect en het behoud van de schepping, de interreligieuze ontmoeting en dialoog, in bijzonder met de moslimbroeders.

De tijden veranderen en de Broeder ziet zich ook als een bewerker van verandering. Hij kan verantwoordelijkheidsposten en het leiderschap opnemen in de domeinen van zijn bevoegdheid, door zo actief deel te nemen aan de zending van de Kerk in de wereld, door gebruik te maken van zijn gaven en bekwaamheden in dienst van de menselijke gemeenschap.

Zo vullen wij, de Broeders en de Priesters bij de “Witte Paters”, elkaar aan, door het werk van de enen en van de anderen samen op te tellen op een zelfde niveau van gelijkheid. Gezien vanuit een louter menselijk oogpunt in de motivaties ervan, of door alleen maar rekening te houden met zijn eigen krachten, kan de roeping van Broeder hard en moeilijk lijken, maar het wordt met vreugde en met een gevoelen van volheid beleefd, als men het beleeft als een spirituele tocht waarin God wordt aangevoeld als de gemeenschappelijke Vader, en de naaste als een echte broeder.

Om te eindigen, wil ik een onbekende auteur citeren, wiens gedachte, naar mijn oordeel, het hart van de roeping van de Broeder uitdrukt :

[bleu] “Ik zocht mijn ziel zonder deze te kunnen vinden.
Ik zocht mijn God, maar Hij onttrok zich.
Ik heb mijn broeder gezocht, en, alleen dan maar, heb ik de drie gevonden.”
[/bleu]

  Venancio

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 523 / 1160419

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License