missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Breuklijnen N°64 Lignes de fracture

Oktober - Octobre 2012
vrijdag 2 november 2012 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Tweetalige tijdschrift. Zie Art. 1150 in J.P.I.C.

[vert]Vertaling van de 1ste bladzijde hieronder:[/vert]

[marron]Dokter Denis Mukwenge[/marron]


[bleu marine]Hij werd geboren in 1955 in Kongo. Na zijn studies in de geneeskunde in Burundi en enkele jaren praktijk te Lemera (Zuid Kivu), gaat hij zich specialiseren in gynaecologie te Angers in Frankrijk en keert dan terug naar Lemera. Na de eerste burgeroorlog in 1996, vestigt hij zich in Bukavu. Geconfronteerd met het lijden van de vrouwen en meisjes die verkracht werden en dikwijls mishandeld werden, bouwt hij, naast het hospitaal van Panzi, een dienst voor gynaecologie op en een operatiezaal, waar hij de gevolgen tracht te herstellen van de verkrachtingen en de gekwetste organen die het gevolg waren van messteken of andere verwondingen. Hij richt ook een dienst in voor psychologische begeleiding. Hij verleent microkredieten om die vrouwen financieel beter onafhankelijk te maken.

Hij vormt collega’s en het verzorgend personeel voor de nodige technieken; hij is op dat gebied dat zeer ingewikkeld is een expert met internationale befaamdheid.
[/bleu marine]

[bleu marine](Op 25 september laatsleden hield hij een opmerkelijke en overtuigende uiteenzetting bij de Verenigde Naties over de situatie in Zuid Kivu.)[/bleu marine]

[vert]Toespraak van Dr. Denis Mukwenge bij de Verenigde Naties (25 sept. 2012)[/vert]

Excellenties Heren Ambassadeurs,

Ik had mijn toespraak graag willen beginnen met de gebruikelijke formule: “ik heb de eer en het voorrecht het woord voor u te nemen”. Helaas ! De vrouwen slachtoffers van seksuele geweldplegingen in het Oosten van de D.R. Kongo zijn in de oneer. Ik heb voordurend voor ogen de blikken van de oude vrouwen, de meisjes, de moeders en zelfs van de onteerde kinderen.

Vandaag nog, zijn velen onderworpen aan de seksuele slavernij; anderen worden gewoon gebruikt als oorlogswapen. Hun organen zijn blootgesteld aan de meest onwaardige geweldplegingen.

En dat duurt nu al 16 jaren ! 16 jaren van zwerven en dolen; 16 jaren van kwelling; 16 jaren van verminking; 16 jaren van vernietiging van de vrouw, de enige Kongolese levensbron; 16 jaren van vernieling van een ganse samenleving.

Ongetwijfeld, uw landen hebben heel wat gedaan om de gevolgen van deze barbarijen op te vangen. We zijn hiervoor zeer erkentelijk.
Ik had willen zeggen “ik heb de eer deel uit te maken van die internationale gemeenschap die u hier vertegenwoordigt”. Maar ik kan het niet.

Hoe dit zeggen aan u, vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap, wanneer de internationale gemeenschap bewijs heeft geleverd van vrees en gebrek aan moed gedurende deze 16 jaren in de D.R. Kongo.

Ik had willen zeggen: “ik heb de eer mijn land te vertegenwoordigen”, maar ook dat kan ik niet.

Inderdaad, hoe fier zijn te behoren tot een natie te behoren zonder verdediging; aan zichzelf overgeleverd; van alle kanten geplunderd en onmachtig tegenover 500.000 van haar dochters die gedurende 16 jaren verkracht werden; 600.000 van haar zonen en dochters gedood gedurende 16 jaren zonder enig perspectief van een duurzame oplossing.

Neen, ik heb noch de eer noch het voorrecht er te zijn op deze dag. Mijn hart is zwaar.

Mijn eer, bestaat erin deze vrouwen te begeleiden die vrouwen te begeleiden moedige slachtoffers van het geweld; die vrouwen die weerstand bieden, vrouwen die ondanks alles rechtop blijven.

Vandaag, dankzij het rapport van de deskundigen van de Verenigde Naties, dankzij het Mapping report van de hoogcommissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties en vele andere geloofwaardige rapporten, kan niemand zich nog verbergen achter het argument van de complexiteit van de crisis. Wij kennen voortaan de motivaties van deze crisis en de verschillende actoren. Wat ontbreekt is de politieke wil.

Maar hoelang nog ? Tot wanneer moeten we onmachtig toekijken op andere moordpartijen ?

Excellenties, Heren Ambassadeurs, het is met een grote nederigheid dat ik u zeg dat men geen nood heeft aan meer bewijzen, men heeft nood aan een actie, een dringende actie om de verantwoordelijken van deze wandaden tegen de menselijkheid aan te houden en hen voor het gerecht te dagen. De rechtvaardigheid kan niet onderhandeld worden. Men heeft nood aan uw unanieme veroordeling van de groepen rebellen die verantwoordelijk zijn voor deze daden, men heeft nood aan concrete acties tegen staten die lid zijn van de Verenigde Naties en deze barbarijen van nabij of van ver steunen. We bevinden ons hier voor een humanitaire urgentie die niet toelaat dat men aarzelt en uitvluchten zoekt.

Alle ingrediënten zijn samen om een einde te stellen aan een onrechtvaardige oorlog die het geweld en de verkrachting van vrouwen heeft gebruikt als een oorlogsstrategie. De Kongolese vrouwen hebben recht op een bescherming zoals alle vrouwen van deze planeet.

Alle deze geloofwaardige rapporten in de lade van het vergetelheid willen schuiven zal een zware aanslag zijn op de geloofwaardigheid van de verschillende resoluties van de Verenigde Naties die de verdediging van vrouwen eisen en tijden van conflicten en dus onze geliefde instelling ongeloofwaardig maken die nochtans verondersteld wordt te verzekeren dat de genocide zich nooit meer zou herhalen.

De verworvenheden van de beschaving gaan achteruit; zij gaan achteruit door de nieuwe barbaarsheden zoals in Syrië en in de D.R. Kongo; maar ook door het oorverdovend stilzwijgen en het gebrek aan moed van de internationale gemeenschap. We zouden de waarheid niet langer kunnen verzwijgen, want deze is koppig, we moeten deze eerder aangrijpen om te vermijden dat we onze idealen zouden verraden.

Ik heb de eer te zeggen dat de moed van de vrouwen die slachtoffers zijn van seksuele geweldplegingen van het Oosten van de D.R. Kongo uiteindelijk het kwade zal overwinnen.

Helpt hen de vrede terug te vinden !

Ik dank u.

Dr. Denis Mukwenge
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 221 / 1034884

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen R+V   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License