missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Oktober 2014

dinsdag 7 oktober 2014 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

[marron]OPROEP van de godsdiensten voor de vrede – Antwerpen 2014[/marron]

[bleu marine] Hierbij de tekst van de oproep van de godsdiensten voor de vrede, ondertekend op 9 september 2014, in Antwerpen, België, plaats van samenkomst georganiseerd door Sant’Egidio. [/bleu marine]

Oproep tot [vert]vrede[/vert]

Wij, mannen en vrouwen van verschillende godsdiensten, zijn samengekomen op uitnodiging van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen, in het hart van Europa. In een land dat de gruwelen van de Grote Wereldoorlog heeft ondergaan, een eeuw geleden. Wij buigen neer voor de gedachtenis van zoveel slachtoffers en wij herhalen : [bleu marine]Nooit meer oorlog ![/bleu marine]

Maar vandaag raast de oorlog weer op de Europese grond, en door duizendjarige samenlevingen op andere gronden te schokken, doet hij al te veel mensen lijden. Wij hebben het gebed gehoord van duizenden vluchtelingen en ontheemden, van degenen die vragen niet van honger en dorst te sterven, van ongeneeslijke ziekten in andere delen van de wereld. De vraag naar [bleu] waardigheid van de armen [/bleu], de [bleu] nood aan rechtvaardigheid [/bleu] van de volken, van de buitenwijken van de wereld…

De oorlog en het geweld in vele delen van de wereld willen de grenzen hertekenen, de levensvormen, de manier om naar de andere te kijken. De wereld loopt het risico de afmeting van een gemeenschappelijk lot te verliezen en dit terwijl hij globaal geworden is…

De godsdiensten van de wereld zeggen vandaag met grotere kracht dan gisteren : er bestaat geen heilige oorlog, de andere uitsluiten in naam van God is altijd een vloek… Degene die verblind is door de haat, behoort niet langer tot de zuivere godsdienst en vernielt de godsdienst waarvan hij beweert de verdediger te zijn…

[bleu marine]Wij werken samen[/bleu marine] om de toekomst van de wereld op te bouwen… Als men er niet toe komt zich de wegen van de vrede voor te stellen, dan blijft er alleen maar puin en haat over. Men moet [bleu] de durf hebben [/bleu] de vrede op te vatten, want ofwel is de toekomst de vrede, ofwel is er geen toekomst meer, zowel voor de winnende als voor de verliezer.

[bleu marine]Wij zeggen aan de jonge generaties :[/bleu marine]

Laat u niet bedriegen door het droevige realisme dat beweert dat de dialoog en het gebed tot niets dienen.
[bleu] De wereld versmacht zonder gebed en zonder dialoog [/bleu]. Het geweld kan gestopt worden. Degene die beroep doet op het geweld discrediteert altijd zijn eigen zaak. Alles is verloren met de oorlog.

Ja ! Moge GOD aan de wereld de toekomst schenken, die de vrede is.

Antwerpen, 9 september 2014
 

__ornement.png__

“De interreligieuze dialoog wordt normaal voorafgegaan door [bleu] de dialoog van het leven [/bleu] tussen gelovigen : mannen en vrouwen, soms buren op dezelfde verdieping, geconfronteerd met dezelfde problemen. Het komt erop aan [bleu] elkaar te kennen, elkaar te begrijpen, elkaar te gewennen… [/bleu] Maar we kennen elkaar niet genoeg, we hebben schrik van elkaar.”

(Kardinaal Tauran, 14 september 2014, in Versailles)
(AA. ARCRE)
 

[marron]Een interreligieus voorbeeld : Albanië, signaal voor de wereld[/marron]

Op zondag 21 september, is paus Franciscus naar Tirana gereisd, de Albanese hoofdstad, voor een express bezoek. De paus is de vreedzame samenleving tussen katholieken, orthodoxen, sunnitische moslims en bektashis (voortgekomen uit de soefistische islam) van het land komen vereren. Onder het communistische regime van de dictator Enver Hoxha, werd het land uitgeroepen als ‘eerste atheïstische Staat van de wereld’ in 1967. Honderden mannelijke en vrouwelijke religieuzen en talrijke leken zijn toen vervolgd, gefolterd en gedood geworden.

De paus heeft het land als ‘grond van martelaars’ bestempeld en hij heeft eer gebracht aan degenen die, in naam van het geloof, de moed hebben gehad weerstand te bieden.

Hij heeft het Europees karakter van dit kleine land van de Balkan onderstreept. Het is “niet een moslimland”, maar “Europees”. Albanië telt 3,25 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 56% van sunnitische belijdenis zijn, maar waar ook belangrijke katholieke (15%) en orthodoxe (11%) gemeenschappen leven. “Dat is geen verdraagzaamheid, maar wel [bleu]de capaciteit voor de broederlijkheid[/bleu]” heeft de paus gezegd.

(Dimanche nr. 34 / 28.09.14)
 

[marron]Open BRIEF aan de kalief van de Islamstaat[/marron]

Meer dan 120 moslimgeleerden van de wereld hebben op internet een “open brief” gepubliceerd aan Abu Bakr Al-Baghdadi en aan de strijders van de zogenaamde ‘Islamstaat’. Egypte (via de instelling Al Azhar) maar ook andere ondertekenaars komen uit Jordanië, uit Marokko, uit Tunesië, uit Libanon, uit Pakistan, uit Indonesië, uit Irak, uit Soedan en zelfs uit Saoedi-Arabië. Europa is vertegenwoordigd met Engelse, Nederlandse en Duitse ondertekeningen.

Het betreft hier 24 punten die de fouten aantonen begaan door de leider die zichzelf als leider van het “kalifaat” heeft uitgeroepen.

[bleu marine]“Het is in de islam verboden onschuldigen te doden” [/bleu marine]

Het is in de islam verboden fatwas uit te roepen zonder al de nodige kennissen te hebben. Het is verboden een deel van een vers van de Koran te citeren om een regel eruit af te leiden… Het is verboden onschuldigen te doden, gezanten, ambassadeurs en diplomaten : bijgevolg journalisten te doden en humanitaire werkers…

[bleu marine]“Vrienden, buren” [/bleu marine]

Wat de “Mensen van het Boek” betreft, gij hebt hun huizen in ’t rood geschilderd, hun kerken vernield, hun huizen en goederen geplunderd… Die christenen zijn geen bestrijders van de islam of overtreders maar vrienden, buren en medeburgers. De beslissingen van de djihad zijn op hen niet van toepassing. Zij zijn de autochtone volken van deze gronden vóór het moslimtijdperk; zij zijn geen vijanden, maar vrienden.

In de tekst gewijd aan de Yezidis, beschouwd als “aanbidders van Satan” en met honderden gedood en begraven in gemeenschappelijke grafkuilen, bevestigen de moslimgeleerden dat ook de Yezidis beschouwd moeten worden als ‘Mensen van het Boek’.

[bleu marine]De slavernij verboden door consensus [/bleu marine]

Mohammed zelf had slaven vrijgemaakt. Sinds meer dan een eeuw is de praktijk van de slavernij verboden door consensus. “Gij draagt de verantwoordelijkheid van deze zware misdaad en al de reacties waartoe deze kan leiden tegen het geheel van de moslims.”

[bleu marine]Terugkeren naar de godsdienst van de barmhartigheid[/bleu marine]

“Het is een groot kwaad en een aanslag op de islam, op de moslims en op de hele wereld”, zo bevestigen de auteurs van deze open brief, die de schuldigen oproepen “berouw te hebben”, en “op ,te houden aan iemand anders schade te berokkenen en terug te keren naar de godsdienst van de barmhartigheid.”

(Anne-Bénédicte Hoffner – La Croix van 26/9/41)
 

[marron]De diepe oorzaken van het terrorisme aanpakken[/marron]

(Interventie bij de ONU van kardinaal Parolin)
 

Door de heilige paus Johannes-Paulus II te citeren, heeft de kardinaal eraan herinnerd dat “het recht om de landen en de volken te verdedigen niet de toelating biedt om het geweld met geweld te beantwoorden” : het moet uitgeoefend worden “in het respect van de morele en wettelijke grenzen”, en door voor de aangepaste middelen te kiezen. Overigens, “de schuldige moet op een correcte wijze geïdentificeerd worden, want de penale verantwoordelijkheid is altijd persoonlijk en mag niet uitgebreid worden tot een natie, tot een etnische groep of tot de godsdienst waartoe de terroristen behoren.”

Men moet eveneens de diepe oorzaken aanpakken die het internationale terrorisme voeden. De kardinaal diagnosticeert meer bepaald “[bleu] een sterke sociaal-culturele component [/bleu]” : “de jongeren uit andere landen die de rangen van de terroristische organisaties komen vervoegen komen dikwijls voort uit gezinnen van arme immigranten, teleurgesteld door wat zij aanvoelen als [bleu] een situatie van uitsluiting en door een gebrek aan integratie van de waarden van sommige gemeenschappen. [/bleu]”

(ZENIT 25.09.14)
 

[marron]Welke islam gaat het halen ?[/marron]

“Is de diepe vraag niet deze welke islam het gaat halen in de toekomst : de fundamentalistische islam, of een islam van openheid ? Zo ook, welke wereldlijkheid ? Een uitsluitende en intolerante wereldlijkheid, of een open en inclusieve wereldlijkheid ? – Wat op het spel staat is enorm (de wereldvrede), maar ook de taak en deze vereist [bleu] onze inspanning van ons allen [/bleu], moslims als niet-moslims.”

(Ph. De Briey)
 

[marron]Evangelisatie[/marron]

“[bleu marine]De term van evangelisatie[/bleu marine] lijdt onder een lang misverstand. Het is geen synoniem van proselitisme. De evangelisatie beperken tot alleen maar de openbare verkondiging, is deze ontdoen van haar mooiste dimensie : [bleu] het tonen van de universele Liefde van God voor iedere persoon… [/bleu]

Het evangelisatiewerk is daadwerkelijke [bleu] Naastenliefde [/bleu], gedeelde [bleu] Broederlijkheid [/bleu], getoonde [bleu] Barmhartigheid [/bleu], gegeven [bleu] Vergiffenis [/bleu]. En de christenen zijn niet de enigen om zich te laten interpelleren door deze goddelijke deugden. “

“Kinderen, laten we liefhebben niet met het woord of de tong, maar met de daad en in waarheid.” [mauve fonce](1 Jo. 3, 18)[/mauve fonce] –

(+ Claude Rault, Bulletin van het diocees Laghouat-Ghardaïa.
September 2014)
 [vert] “Ik heb altijd beschouwd dat het contact met personen die behoren tot verschillende religieuze tradities een belangrijk deel was van mijn ministerie.” [/vert]

In heel de loop van zijn pontificaat heeft Johannes-Paulus II geleefd volgens zijn woord. Aan de anders gelovigen doet hij zich voor hetzij als een pelgrim van de vrede en van de goede wil, hetzij als een broeder in menselijkheid en in de aanbidding van de enige God, hetzij eenvoudig als vriend.

Paus Paulus VI, die de Kerk geopend heeft voor de interreligieuze dialoog, zal zalig verklaard worden op zondag 19 oktober op het einde van de Synode van de bisschoppen in Rome.

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 244 / 1148043

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License