missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 12-09

Bijvoegsel NUNTIUNCULA – Nr. 659 – December 2009
dinsdag 15 december 2009 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.
  • “Crisis van de minaretten in Zwitserland is het resultaat van onwetendheid”

- Kardinaal Jean-Louis Tauran, voorzitter van de Bisschoppenconferentie voor de interreligieuze dialoog beveelt aan van ”elkaar beter te kennen, zich rustig te houden, en te zien wat men samen kan doen”, want “men ontmoet elkaar nooit voldoende”. De recente “crisis van de minaretten in Zwitserland is het resultaat van de onwetendheid, moeder van alles wat op drift raakt.” De kardinaal doet dan ook beroep op “het gezond verstand dat het respect van de andere moet opleggen.

(Cathobel. 8.12.09.)

- Kardinaal Barbarin, aartsbisschop van Lyon, zei dat wat voor hem belangrijk is dat is de moskee. “De minaret is een tweede kwestie, wat niet wil zeggen dat zij bijkomstig is.” Hij was namelijk van oordeel dat “de schrik nooit een zeer goed teken is”

(Zenit.4.12.09)

- Voor Guy Liagre, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk van België en eveneens voorzitter van de jonge ‘Council of religious leaders’: “Het vredevol samenleven van de godsdiensten en de culturen vormt een belangrijke waarde: deze vereist de krachten van allen. Door de ruimte te scheppen voor een ware dialoog tussen leaders, willen we deze dynamiek steunen en voortbrengen op alle vlakken van de samenleving.

- Felice Dasseto, prof. aan de U.C.Louvain-la-Neuve, “Een debat is noodzakelijk, een diepe uitwisseling, een mogelijkheid van wederkerigheid die van elke zijde, moslims en niet-moslims, kennis en uitwisseling en luisterbereidheid veronderstellen. Er is niets aan te doen: voortaan met iedereen, moslim en niet-moslim, zijn identiteit bepalen en in deze bepaling de relatie met de ander insluiten.

(La Libre.12.12.09.)

- Mgr. Santier, voorzitter van de Raad voor interreligieuze Betrekkingen in Frankrijk, richt zich tot de 70 vertegenwoordigers van de verschillende diocesen in Frankrijk en moedigt de dialoog aan met de moslims. (en als dit woord ook gericht tot de WITTE PATERS was):
De kennis van de moslimgodsdienst vereist van u een voortgezette vorming, lezingen, zich op de hoogte houden van de actualiteit die over dit onderwerp overvloedig is. Maar een analyse van de situatie in volle waarheid zal nooit vrijstellen van een kennis vanuit de liefde die ontstaat uit ontmoetingen met personen die gelovige moslims zijn.
Deze liefde die komt van de Heilige Geest zal de onderscheiding verlichten die ge moet maken in de ontmoetingen, de stellingnamen. Ge doet de ervaring en ge zult deze doen van de aanwezigheid van de Geest, die u ingeeft de juiste en aangepaste woorden te vinden in de waarheid van de dialoog, die ons toelaat open vragen te stellen en geen gesloten vragen, die ons ertoe leidt gebaren te maken die de harten openen.

(ZENIT)

- Ontmoeting van de bisschop van Antwerpen met de imams van zijn stad.

Op 10 december heeft Mgr. Bonny bij zich de imams en de voorzitters van moskeeën uitgenodigd. Hij heeft met hen willen kennis maken en gedurende twee uren heeft hij naar hen geluisterd en met hen gesproken. Een zeer positieve ontmoeting.

(Kerknet 14.12.09)

- In België zijn er 328 moskeeën (waarvan 41 in Antwerpen) en 16 ervan hebben een minaret: 2 in Brussel, 8 in Wallonië en 6 in Vlaanderen.

  • In verband met de religieuze tekenen

Het Centrum voor Gelijke Kansen geeft een informatiewerkstuk uit over de religieuze en politieke tekenen. « De kwestie is niet langer van « ervoor of ertegen » te zijn, maar te weten welke de aanvaardbare grenzen zijn voor het principe van de individuele vrijheid. »
n als er beperkingen zijn, dan moeten deze “gerechtvaardigd, geproportioneerd en vooral onderhandeld zijn”.
www.diversite.be/signes

(Le Soir.25.11.09.)
  • De moslim uitvoerende macht

De actuele uitvoerende macht eindigt op 31 december 2009. De projecten om de moslim uitvoerende macht te hervormen zijn voorgesteld geweest aan de minister van de Erediensten, Stefaan De Clerck. Maar, de moslimgemeenschap heeft haar stem niet kunnen uitbrengen in verband met de drie voorgestelde scenario’s: een islam van de moslimfederaties, naar het model van de Franse Raad van de moslimeredienst; of een islam van de erkende moskeeën; of een “burger” islam, onafhankelijk van de landen van herkomst. De actuele ondervoorzitster, Mevrouw Praille, vreest dat het hervormde orgaan niet zal winnen aan geloofwaardigheid, bij gebrek aan inbreng vanwege de moslimgemeenschap. “ Amper 10 tot 15 % van de moslimbevolking bezoekt regelmatig de plaatsen van de eredienst. Blijft men verder het ‘neerdroppen’ van imams die komen uit Marokko of uit Turkije omkaderen? De algemene verkiezingen gebaseerd op betwiste etnische categorieën waaraan amper 10 % van de moslims deelnemen…” Het risico is groot een orgaan in te stellen dat geloofwaardigheid zal missen.

( Le Soir.8.12.09.)
  • De Kerk van de oud-katholieken

De katholieke Kerk en de Kerk van de oud-katholieken willen een schisma overwinnen. Dit laatste is begonnen in 1870, op het ogenblik dat het Vaticaan de onfeilbaarheid van de Paus heeft uitgeroepen. Op essentiële punten van het geloof bestaat er geen verschil. Zij hebben beide al dezelfde sacramenten. De standpunten verschillen betreffende de onfeilbaarheid van de Paus, de mariale devotie, het ministerie van de bisschop en van de priester, waartoe vrouwen kunnen toetreden. Het akkoord stelt voor dat degenen die van godsdienst veranderen niet zouden beschouwd worden als afscheurlingen of schismatieken. De besprekingen zijn bezig. De gemeenschap in België wordt geleid door Monseigneur Christian Vestraet

(Kerknet-Ikon)
  • De Gemeenschap van Christus, een pluralistische Kerk.

Voortgesproten uit het Mormonisme, telt deze gemeenschap actueel 250.000 leden. Zij stelt een klaarblijkelijke nabijheid voor met het liberale protestantisme: adogmatisme, theologisch pluralisme, hoge exegetische kritiek. Opbouw van haar Tempel in Independence (USA) in 1994 en Mc Murray was de eerste voorzitter. Sinds 2005, is het Steve Venzey die deze Gemeenschap leidt. Haar zondagsliturgie verandert van de ene tot de andere cultuur. Vandaar ook haar succes in Afrika: ingeplant in de D.R. Congo, Nigeria, Liberia, Ivoorkust, Kenia

GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 294 / 966424

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License