missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
BOEKEN

De vrouwen van de profeet

van Nahed Selim
zondag 4 november 2007 door Jan Geypens
Uitgeverij: Van Gennep, Amsterdam
ISBN 90-5515-337-0 / nr 302

( Bestaat alleen in het Nederlands )

De titel is enigszins misleidend want het grootste gedeelte van het boek (vooral deel 1 dat ook het langste is) ontleedt de teksten van de Koran die over vrouwen in het algemeen gaan. En in het bijzonder blijft de schrijfster Nahed Selim lang stil staan bij de ’zogenaamde vrouw onvriendelijke verzen in de Koran’. Vanuit een theologische en vooral feministische visie geeft ze haar persoonlijke interpretaties aan deze verzen en neemt ze op de korrel de mannelijke interpretaties die eeuwenlang door ongeletterde imams met baard en tulband – dat zijn haar woorden - blindelings worden overgeleverd aan de volgende generaties. Alhoewel zijzelf soms teleurgesteld is door sommige Koranverzen, blijft ze een gelovige moslimvrouw en trouw aan de Koran. Maar ze heeft minder vertrouwen en veel twijfels aangaande de teksten van de overlevering (soena en hadith), die volgens haar door mannen zijn gemanipuleerd om, zo zegt ze, de vrouw onder de duim te houden.

In een korter tweede gedeelte beschrijft ze aan de hand van eigen gekozen anekdotes uit de overlevering, het leven van enkele vrouwen van de profeet.. Hierin laat ze aanvoelen dat sommige Koranverzen hun ontstaan vinden om de profeet te hulp te komen bij zijn moeilijkheden in het huwelijksleven. Er is ook een kort woordje over Maria, ‘de moeder van Jezus’.

In het laatste gedeelte spreekt ze over de veranderende zeden in de moderniteit, de man-vrouw verhouding, waarin de moslimwereld, altijd volgens haar, ver achterblijft (en sommigen zelfs teruggrijpen) en roept ze de moslimvrouwen op om de feministische strijd tegen de mannenmacht over de interpretatie van de Koran, aan te gaan. In die zin zal het pas mogelijk zijn om als moslimvrouw ook in het Westen zich thuis te voelen, wat ze voor haarzelf heeft verwezenlijkt.

Kortom, het is een zeer moedig en sterk feministisch geluid dat de schrijfster laat horen en zal zeker heel wat traditionalistische en orthodoxe moslims in het harnas jagen, want de moslimman komt er maar armzalig uit. Het boek is de moeite waard gelezen te worden voor wie zich interesseert aan de inhoud en interpretaties van Koranverzen. Nahed Selim is een Egyptische die als tolk werkt in Nederland. Was ze verblijvend in een moslimland dan zou ze zulk een boek niet kunnen schrijven.

            Jan Geypens
in Nuntiuncula 646 - September-Oktober 2007

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 616 / 1148228

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License