missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Islam

Feuilles Vertes 08-09

vrijdag 7 augustus 2009 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.
De maand van de RAMADAN is gewijd aan de barmhartigheid
“Mijn broeders in het geloof. Waarom spreken wij altijd van onze gebeden en van ons vasten gedurende de Ramadan, in plaats van ervan te getuigen dat het hart van ons geloof, de liefde van God is?” Dat zijn woorden van professor Azzedine Gaci. Een jaar, bij het begin van de Ramadan, heeft hij niet gesproken van de vasten, maar hij zei dat die maand gewijd was aan de barmhartigheid. Wij bidden om de vergiffenis te krijgen voor onze zonden en te verkrijgen dat al de mensen gezuiverd zouden zijn. Hij stelde voor God als volgt te bidden: “Allah. Vergeef ons onze zonden, zoals ook wij vergeven aan hen die ons onrecht hebben aangedaan.” Hij zei: “ik weet dat dit ook het gebed van de christenen is” maar “dat is het schoonste gebed dat bestaat in verband met de vergiffenis.”
(Wereldcongres over de barmhartigheid, Rome, 2008).
Mijn moslim broeder beter begrijpen

- Wij hebben niet dezelfde theologie

 • Het moslim geloof bestaat vooral in een getuigenis aan God gebracht. De bekering tot de islam kan samengevat worden in deze getuigenis (de shahada): “Geen godheid tenzij God, en Mohammed is de Apostel van God (zijn Profeet)”. Zo wordt de gelovige onderwerp van de gemeenschap en moet hij zich onderwerpen aan haar wetten.
   
  Voor de christen, is het geloof een gave van God… intrinsiek bovennatuurlijk. Voor de moslim, wordt het geloof automatisch verondersteld van zodra hij een daad stelt van gehoorzaamheid aan God: hij wordt ontvangen in de gemeenschap van de gelovigen (de umma) . De islam is dus een godsdienst waarin het heil doorheen het collectieve loopt. “De islam is gemeenschap, gevormd door een religieus geloof, gecentreerd op een Boek (de Koran)” (Louis Gardet).
 • Het is courant geworden de uitdrukking “godsdiensten van Het Boek” te gebruiken om hierdoor zowel de christenen, de joden en de moslims aan te duiden. Deze uitdrukking komt alleen van de Koran. De islam is de godsdienst van het Boek : de Openbaring gebeurt door de Koran. Het CHRISTENDOM is de godsdienst van het trouwe WOORD . Het christelijk geloof berust op het Woord, doorgegeven door de Schriften maar die deze overstijgt. “In het begin was het WOORD… en het is vlees geworden” (Jo. 1, 1-14). Mohammed laat een zuiver en volmaakt Boek, dat geschreven is. Het Boek is geschreven; het Woord handelt. Het christendom is een geschiedenis; de islam heeft een geschiedenis. (volgens Ch. Makarian)

- De RECHTEN van de mens en de rechten van God

In de islam bevindt zich het fundament van het begrip van de rechten van de mens in het moslim monotheïstisch paradigma, waarvan God de fundamentele ijkmaat vormt.

De universele Verklaring van de Rechten van de mens dateert van 1948, een jaar dat de meeste landen in Afrika en in Azië nog kolonies waren. Deze hebben dus niet deelgenomen aan de uitwerking van deze rechten. Vele moslims zijn de kwestie van deze Verklaring verder blijven beschouwen als een ideologisch wapen dat door het Westen gebruikt werd.
Vandaar de uitwerking van verschillende moslim Verklaringen van de Rechten van de mens:

 • in 1981, in Parijs, de universele Verklaring van de rechten van de mens, door de moslim Raad van Europa ;
 • in 1990, in Cairo, de Verklaring van de moslim Conferentie (OCI) ;
 • in 1994, de Verklaring van de Arabische Liga.

De koloniale machten, met hun opvattingen over de maatschappij, legden de nadruk op het burgerschap en de moslims waren slechts in tweede instantie leden van de umma (moslim gemeenschap). Zij hadden de indruk hun identiteit te verliezen door het burgerschap vooruit te schuiven als fundament van de maatschappij. Deze opvatting blijft tot vandaag actueel bij vele moslims.

- WAAROM dragen de moslim vrouwen de sluier in België?

Een recent onderzoek in Duitsland (juni 2009) zegt ons dat 30 % van de moslim vrouwen de moslim sluier dragen in Duitsland. Dus 70 % niet, en dat terwijl dit in sommige landen van Europa (waaronder België) een bron van onenigheid is. Waarom? Er zijn in Duitsland 4,3 miljoen moslims. Meer dan de helft hiervan hebben de Duitse nationaliteit vandaag. De helft heeft zich tamelijk fervent verklaard voor de godsdienst; 1/3de woont regelmatig de religieuze gebeurtenissen bij;
76 % zijn gunstig gestemd voor een religieuze vorming op school. In de meeste van de 16 Duitse landstreken, is de godsdienst een verplichte stof op school. Het probleem is dat er niet voldoende gevormde leerkrachten zijn om de islam te onderwijzen.

(Catho-Bel.30.06.09)

Eerste erkende imams in België

De minister van Justitie heeft op 15 juli 2009 een koninklijk besluit uitgegeven dat de erkenning van zeven imams officialiseert. Dat is het eerste geval in het land. Zoals voor de priesters, wordt hun wedde door de staat betaald.

Boek:

 • “Christian de Chergé. Une théologie de l’Espérance” door Christian Salenson.
  Uitg. BAYARD.2009.246 P; 18 €.
  Prior van de gemeenschap van Tibhirine, vermoord in 1996. Zijn roeping: monnik zijn in de smeltkroes van de ontmoeting met de islam.

Hij kan ons, Witte Paters, een belangrijke bijdrage leveren voor de debatten van onze prioriteit, de ONTMOETING. (G.V.)

Begin van de RAMADAN in België: 21 augustus 2009. Einde van de RAMADAN: 19 of 20 september 2009.

Een wenskaart kopen (0,30 €) bij El Kalima in Brussel :
contact@elkalima.be
of bij KMS, via het KMS secretariaat in elk bisdom in Vlaanderen. De adressen staan op www.kms.be

GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 395 / 1148228

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License