missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Mei 2014

zaterdag 10 mei 2014 door G.Verbist, mafr.

[vert]Antwerpen, religieuze smeltkroes [/vert]

Meer dan dertig verschillende geloofsgemeenschappen. Een ongeziene religieuze verscheidenheid. De stad telt nu 512 000 inwoners. Ooit was Antwerpen een bijna heterogeen katholieke stad. Tijdens de Reformatie was de stad een bolwerk van protestanten, maar met de Contrareformatie kreeg Antwerpen zijn katholiek karakter terug. Vandaag kunnen we niet meer spreken van Antwerpen als een ‘katholieke’ stad.

Er zijn nog steeds 70 rooms-katholieke kerken en bidruimtes. De protestant-evangelistische kerken hebben 150 gebedsruimtes. Dit zijn vooral Afrikaanse en Zuid Amerikaanse gelovigen. Er is één Anglikaanse kerk, zes orthodoxe kerken, 32 synagogen en 43 moskeeën. Verder zijn er 7 hindoe tempels, 6 boeddhistische tempels, jaïntempel, vrijmetselaarsloges en vrijzinnige locaties. Anderen zijn mormonen, taoïsten, …. Het moge duidelijk zijn dat ook anno 2014 de Antwerpenaar op zoek is naar zingeving.

(Kerk & leven, 2.04.14)
 

[vert]Paaswensen van de opperrabbijn van Rome[/vert]

Riccardo Di Segni, opperrabbijn van Rome schreef aan paus Franciscus een brief met paaswensen. Hij looft daarin de Joods-katholieke relaties. Maar hij spreekt ook zijn ontgoocheling uit omdat er nog steeds voor de bekering van de Joden wordt gebeden in de Goedevrijdagliturgie van de buitengewone Romeinse ritus. Hij hoopt dat er een dag komt dat joden en christenen hun onderlinge verschillen erkennen en elkaar wederzijds respecteren.

(Kerknet 1.04.14)
 

[vert]Paaswensen van paus Franciscus voor de joodse gemeenschap[/vert]

“ Ik maak van harte mijn vredeswensen over aan u (opperrabijn Di Segni) en de hele Joodse gemeenschap “.Franciscus schrijft dat hij uitziet naar zijn bezoek aan Jeruzalem in mei aanstaande. Hij hoopt dat de herinnering aan de bevrijding blijvend mag aansporen tot barmhartigheid, verzoening en broederlijke nabijheid met allen die lijden of onder nieuwe vormen van slavernij gebukt gaan.

(Kerknet 13.04.14)
 
[bleu marine]Kerkwerk Multicultureel Samenleven maant aan
tot bezinning over migratiebeleid.
[/bleu marine]

KMS roept overheden naar aanleiding van de komende verkiezingen op om racistisch-discriminerend en racistisch-criminaliserend taalgebruik te bestrijden en maant aan tot een ernstige bezinning over het federale asiel- en migratiebeleid. Daarin werd de aandacht de voorbije vijftig jaar eenzijdig toegespitst op regels voor toegang, verblijf en verwijdering van het grondgebied. “ Bestuurlijke overheden lieten het na om een volwaardig beleid met betrekking tot het migratiefenomeen vanuit het perspectief van de oorzaken te ontwikkelen.” Bij het terugkeerbeleid stond niet zozeer de kwaliteit, maar vooral de snelheid van uitwijzing voorop. Mede daardoor komen migranten die buiten hun wil niet kunnen terugkeren vaak in een niemandsland terecht. KMS ziet ook een opdracht voor de onderwijssector weggelegd. Zowel de lerarenopleidingen als de lerarenkamers moeten zelf de aanzet geven tot [bleu] interculturalisatie [/bleu] en een [bleu] open en gelijke samenleving [/bleu].

(Kerknet 10.04.14)
 

[bleu marine]De godsdienst van de andere beter kennen[/bleu marine]

De ’Interreligieuze Dialoog van de kerk in Brussel’ (IdkB) heeft in het najaar van 2012 een brochure uitgegeven [bleu]’Vademecum voor een gesprek tussen een christen en een moslim’[/bleu]. Dertig uitspraken uit de volksmond genomen, worden eerst in hun context gesitueerd, nadien genuanceerd of eventueel weerlegd.

In de winter 2013-14 een nieuwe brochure [bleu]’In gesprek met oosterse religies’[/bleu]. Een eenvoudige handleiding over [bleu]hindoeïsme en bouddhisme[/bleu]. Een dertigtal uitspraken en ideeën(92 blz). Prijs van elke brochure: 10€. Bestelling: IdkB. Vlasfabriekstraat, 14/1060-Brussel of per telefoon 02.533 29 26. De brochures worden verzonden met faktuur .

[bleu marine]100 jaar Basiliek St.Augustinus te Annaba(Hippone) Algerije, op 2 en 3 mei.[/bleu marine]

Kardinaal Jean-Louis Tauran zal de afgezant zijn van de paus. De basiliek is een symbool van de band tussen godsdiensten (AA)

[bleu marine]Chaldese christenen uit Turkije[/bleu marine] die in de jaren ’80 uit hun land werden verdreven door de autoriteiten willen terug naar hun dorpen aldaar. Ze leven vooral in Frankrijk, maar er zijn er ook in Antwerpen en Mechelen. Het betreft hier 84 families. Hun streek is Sirnak, in het Zuid-Oosten van Turkije. [mauve fonce](Kerknet)[/mauve fonce]

[bleu marine]Tijdens deze maand MEI[/bleu marine] volgen wij met aandacht de pelgrimstocht van paus Franciscus naar het HEILIG LAND, van 24 tot 26 mei. Op zijn tocht: [bleu]Jordanië, Palestina en Israël[/bleu]. Bizonder is zijn ontmoeting in de Grafkerk te Jeruzalem met de oecumenische Patriarch van Constatinopel.

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 288 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License