missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

DIALOOG & ONTMOETING - Oktober 2017

dinsdag 3 oktober 2017 door G.Verbist, mafr.

[marron]Wie zijn de imams in ons land ?[/marron]

Er zijn in ons land ongeveer 300 moskeeën. De droom van elke moskee is de gelovigen tijdens de dienst op vrijdag een geloofsthema aan te reiken dat een imam heeft uitgewerkt.

De realiteit is dat de meerderheid van de Belgische imams geen van beide landstalen spreekt. In België is er ook geen academische opleiding voor imams, islamleerkrachten en consulenten. Alle imams in België behaalden hun diploma in landen als Marokko, Turkije, Egypte of Saudi-Arabië.

‘ Doorgaans studeren ze aan gerenommeerde universiteiten waar grondige theologische kennis wordt aangereikt.’

Sinds drie jaar is er in Hoboken het Jisr Al Amana Instituut. Imams kunnen er bijscholing krijgen. Een voltijdse opleiding is er niet.

84 van de 300 Belgische moskeeën zijn erkend. Vandaag zijn er 69 bezoldigde imams met een loon van de federale overheid (1833 tot 2550 euro bruts per maand). De rest, het gros dus, werkt vrijwillig of met een bijdrage van de plaatselijke gemeenschap.

Digitale [bleu marine]preek[/bleu marine]
– Om de imams te inspireren zijn Brahim Laytouss (Gentse imam) en een honderdtal gelijkgesteunde theologen druk inde weer met een wekelijkse digitale kant-en-klare preek te maken over een actueel probleem, met sterke theologische argumenten. Het doel is 8 000 moskeeën in Europa te bereiken.

‘ Je kunt imams screenen zoveel je wilt, maar daarmee houd je niet tegen dat jongeren extreme ideeën oppikken via internet.’ Daarom is de lancering van digitale preken zo belangrijk. De terroristen wachten ook niet.

(Ine Renson in De Standaard 28.08.17)
 

[marron]Er gaapt een kloof tussen de publieke perceptie van de islam in Europa en de dagelijkse realiteit.[/marron]

Onderzoeksleidster Yasemin El-Menouar, uit de Religionsmonitor zegt:
“ Het is belangrijk met feiten en cijfers te tonen hoe de situatie werkelijk is zodat we de waarnemingen en de publieke debatten zakelijker kunnen aanpakken.”

De studie toont aan dat de 4,7 miljoen moslims in Duitsland overwegend goed geïntegreerd zijn.

(TERTIO. 30.08.17.)
 

[marron]Investeren in Afrika[/marron]

De jaarlijkse ontmoeting van Sant’Egidio in de geest van Assisi, waar religieuze leiders aanwezig waren, telde meer dan 3000 deelnemers. De keuze voor de steden Münster en Osnabrük in Duistland heeft alles te maken met de vredesverdragen die daar afgesloten werden in 1648, die de zogenaamde Vrede van Westfalen vormen.

Bij de toen langdurige conflicten stonden doorgaans katholieken en protestanten tegenover elkaar. Het ‘Westfalische systeem’ vormt de basis van het huidige volkenrecht.

“ Wij zijn er trots op dat ons land zo zowel een Europese als een internationale standaard heeft gezet “ (Mgr.Felix Genn, bisschop van Münster)

Bondskanselier Angela Merkel was er ook. Haar standpunt was zonneklaar
“De mensenhandel die mensenlevens kost op de Middellandse Zee moet gestopt worden… met Libië en zijn buurlanden moeten oplossingen gevonden worden” De bondskanselier wil ook ruimte blijven maken voor legale migratie naar het Europese continent.

“ Ten slotte moeten we ook investeren in Afrika, veel meer dan we tot nog toe gedaan hebben.” Zij pleit met name voor massale investeringen in onderwijs in Afrika. “We moeten ervoor zorgen dat elke jonge Afrikaan naar school gaat, niet alleen de jongens, maar vooral ook de meisjes !”

In zijn boodschap aan de deelnemers zei paus Franciscus dat “Godsdiensten vrede moeten nastreven. Religieuze leiders moeten eraan herinneren dat God een afkeer heeft van de oorlog, dat oorlog nooit heilige is en dat geweld nooit kan gerechtvaardigd worden in de naam van God.”

(Bijbelcitaat.be van 12 september 2017)
 

__5__

 • “De wereld heeft dringend nood aan nieuwe stappen voor de versterking van de eenheid van de christenen. De breuklijn bestaat vandaag vooral tussen diegenen die geloven en diegenen die niet geloven. Ik ben dankbaar dat het herdenkingsfeest van 500 jaar hervorming zonder polemiek tussen katholieken en protestanten is verlopen. Ook op lager niveau en aan de basis is er veel gebeurd. Daardoor werd veel in beweging gezet.” [mauve fonce](Kardinaal Walter Kasper)[/mauve fonce]
 • “De katholieke Kerk heeft de betekenis van de Bijbel in een reactie op de Reformatie vaak gerelativeerd. Het is tijd dat daaraan een einde komt. De liefde van God voor de mensen en tussen de mensen onderling behoort tot de kern van het geloof. Die boodschap overstijgt de grenzen tussen christelijke Kerken.” [mauve fonce](Broeder Aloïs Loser,Taizé)[/mauve fonce]

__5__

[marron]Staan religieuze symbolen
het vertrouwen in de dienstverlening in de weg ?
[/marron]

De neutraliteit van de overheid wordt gewaarborgd door te waken over het gedrag en de dienstverlening van haar vertegenwoordigers, niet over hun kledij.
De neutraliteit van de staat wordt niet bereikt door alle religieuze tekenen uit het openbare leven te bannen, maar juist door ze op gelijke voet toe te laten.

(Hicham El Mzairh, districtsraadlid te Wilrijk – De Standaard 2/9/17)
 

[marron]Rituele besnijdenis[/marron]

Het ritueel besnijden van jongens is een aantasting van hun fysieke integriteit. Dat heeft het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek na drie jaar overleg beslist.
Het Comité ontving begin 2014 een vraag van enkele artsen uit de Brusselse Iris Ziekenhuizen.

Reactie van Michael Freillich, van Joods Actueel:

 • Zonder besnijdenis geen jodendom. Het besnijden van een man maakt hem tot jood. Het advies van het Comité is daarom een slag in ons gezicht, want het raakt aan de kern van ons geloof. Het is respectloos…. Wordt mannenbesnijdenis verboden in België, dan vertrekt de gemeenschap.

Reactie van Mohamed Achaibi, van de Moslimexecutieve:

 • De rituele besnijdenis vindt bij ons doorgaans plaats na één à twee jaar. Dat gebeurt altijd in overleg met een arts en in een ziekenhuis. We betreuren dit advies, want hierin zit een mogelijke aantasting van de godsdienstvrijheid.

  Het verbaast ons ook, want zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich al positief uitgelaten over besnijdenis, zij het dan om hygiënische redenen.

  Vandaag gaat het over rituele besnijdenis, daarnet over de twintig niet-erkende moskeeën, daarvoor over onverdoofd slachten en het hoofddoekendebat. Als signaal kan dat tellen. Waar zal dat eindigen. Op de duur wordt samenleven in diversiteit toch iets denkbeeldigs…
  ( De Standaard. 20.09.17)
   

[marron]Indonesië [/marron]

- 263 miljoen inwoners, waarvan 87% moslim zijn(229 milj.)
’t Is de grootste moslimbevolking ter wereld. ’t Is ook de grootste archipel ter wereld, met 18 307 eilanden, waarvan 6 000 bewoond.

Opkomst van salafisme en jihadisme : de meeste salafistische organisaties werden opgericht door jongeren die terugkeerden van een studie in Saoedi-Arabië. De voorhoede-organisaties dromen van een streng moreel regime, de massa wil rechtvaardigheid. En iedereen noemt het sharia.

De sharia van de hardliners is er niet voor rechtvaardige verhoudingen in de samenleving, maar is een strijd om de macht en voor een puriteins Indonesïe.

(MO – Herfst 2017)
 

[marron]MISSIEmaand OKTOBER[/marron]

MISSIO focust dit jaar niet op een behoevend land, maar wel op het ontwikkelde [bleu]Zuid-Korea[/bleu]. De kerkgemeenschappen floreren en ze durven naar buiten komen met hun boodschap. Een voorbeeld voor onze Belgische kerk. Korea zendt ook zijn missionarissen uit.

Er zijn ongeveer 13,5 miljoen christenen (9,6 protestanten en 3,9 katholieken) op een totaal van 50 miljoen inwoners.

Lees het dossier: Zuid-Korea. in TERTIO n°919 van 20 september 2017.

[marron]BOEKEN [/marron]

  [vert]Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar ? [/vert]
Een delicate driehoeksverhouding

[bleu marine]Auteur: Jan Van Eycken[/bleu marine]

ISBN : 9789059088719
Publicatiedatum : 09/08/2017
Uitgever : Davidsfonds/Infodok
Prijs : € 22.50
Uitvoering : Met zachte kaft
.

Jan Van Eycken is priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
met specifieke opdracht voor de interreligieuze dialoog in Brussel.

[bleu]Een delicate driehoeksverhouding.[/bleu]

In drie hoofdstukken wordt telkens één van de abrahamitische religies door de scanner gehaald met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van andersgelovigen en dialoogbereidheid. Na elk deel volgt een historisch document als voorbeeld van toenadering.

Als overgang tussen de hoofdstukken wordt telkens een beknopte visie gepresenteerd over de samenhang van religies in het algemeen, afkomstig van Hans Küng en Karl Jaspers.

Inspirerende bezinningsteksten omkaderen de verschillende delen van het boek.

  [vert]“HET ARABISCHE KRUITVAT” [/vert]
Op zoek naar de Arabische wortels van het islamitisch geweld.

[bleu marine]Auteur: Mark Heirman[/bleu marine]

Uitg.: Houtekiet.
Categorie: Mens & maatschappij
ISBN: 9789089245762
Publicatiedatum: 12/09/2017
Afwerking: Paperback
Verkoopprijs: € 22,99
.

Geen regio telt meer oorlogen en conflicten dan de Arabische wereld. Daar worden vandaag minstens vijf oorlogen uitgevochten. Irak, Jemen, Libië, Somalië, Syrië. Algerije en Libanon likken nog de wonden van hun meest recente burgeroorlogen. Israël en Palestina leven al 68 jaar in staat van oorlog. In Soedan leidde 40 jaar oorlog tot de afscheuring van Zuid-Soedan.

Misschien is het niet de islam maar de Arabische wereld die buitenstaanders een verklaring voor zoveel geweld verschuldigd is.

__5__[marron]EXPO ISLAM[/marron]

Dit is ook ONZE geschiedenis :
Europa en zijn islamitische erfenis.

Vanderborcht gebouw te Brussel
tot 21.01.2018
  G.Verbist, mafr.

Trefwoorden