missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Islam-Jodendom. Protestantisme

Feuilles Vertes 10-09

Bijlage NUNTIUNCULA nr. 658 – oktober 2009
zaterdag 10 oktober 2009 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- Tussen joden en moslims, uitwisselingen gebaseerd op een geloofsnabijheid.

(La Croix.18.09.2009)

“Het Israëlo-Palestijns conflict is een theologische beproeving voor het jodendom en voor de islam”.

In de Koran, is de verscheidenheid een weldaad van God, tegelijkertijd gave en beproeving: ’Indien God het had gewild, dan zou hij van u één enkele gemeenschap hebben gemaakt… Tracht elkaar te overtreffen… Uw terugkeer van allen zal naar God gebeuren. Hij zal u dan licht schenken in verband met uw verschilpunten’ (5, 48). De moslim gelovigen worden dus uitgenodigd voor een dialoog met ‘degenen van het Boek’, joden en christenen. Met de joden hebben we minder theologische hindernissen te overstijgen dan met het christendom… De geschiedenis van de betrekkingen tussen joden en moslims heeft meer hoogtes dan laagtes gekend. Maar sinds meer dan 50 jaar wordt het Israëlo-Palestijns conflict (louter politiek, een geschiedenis van bezette gebieden) voortaan ook met het religieuze gekleurd. Het is een theologische beproeving… ook de dringende gelegenheid voor dialoog”.

(Chaleb Bencheikh, moslim)

De Messiaanse gedachte van het jodendom bedoelt een broederschap tussen de volken die loopt door een erkenning van God… maar, Kaïn vermoordt Abel door het feit van een mislukte dialoog. Elk conflict verschijnt door het feit van een mislukte dialoog. Tegenover de islam, heeft het jodendom geen theologische steen van aanstoot… Overigens, bestaan er heel wat convergenties met de vijf pijlers van de islam (belijdenis van het geloof in een enige God, de vasten, de aalmoes, de gebeden, de bedevaart).. Er zijn stromingen, zowel in het jodendom als in de islam die de dialoog weigeren; maar het is vooral het Israëlo-Palestijns conflict dat gebruik maakt van de godsdienst. Een conflict verbonden met het verdelen van grond”.

(Philippe Haddad, rabbijn).
Enkele initiatieven: Sinds 2001 bestaat er een Wereldcongres van imams en rabbijnen voor de vrede; in België, bestaat er een Europees platform voor de joods-musulmaanse samenwerking (sinds 2007) en in Brussel is er onlangs (in 2009) een joods-musulmaanse Kring ontstaan voor de vriendschap en de dialoog. (www.cjmad.org)


- De Zwitserse bisschoppen spreken zich uit tegen het verbod van minaretten.

Het algemeen verbod van minaretten te bouwen zou de problemen van de integratie van de moslims niet oplossen, zo was de inschatting op 9 september 2009 van de Zwitserse bisschoppen samengekomen in een bisschoppelijke Conferentie. In Zwitserland is de islam de tweede godsdienst na het christendom. De islam telt meer dan 310.000 moslims (op 7,5 miljoen inwoners). Vier minaretten werden reeds opgebouwd. “Het verbod zou de noodzakelijke inspanningen verzwakken die nodig zijn om een houding van wederzijdse ontvankelijkheid te vestigen in de dialoog en het wederzijds respect.” “Wij nodigen uit het initiatief te verwerpen omdat wij coherent zijn met onze christelijke waarden en de democratische princiepen van ons land.”

( La Croix.10.09.2009)

- De protestanten in België.
(Woorden van Pastor Guy Liagre, voorzitter van de EPUB)

“De secularisatie? Men gebruikt graag de uitdrukking van inwendige secularisatie = een niet conflictuele overgang naar een scheiding van de Kerken en de Staat. Dit is een kenmerkend element van de protestantse geest… Dat is de reden waarom het afmeten van de secularisatie volgens de daling van de praktijk bij ons niet veel betekenis heeft voor ons.

En de druk van de militante laïciteit ? Er moet altijd gevochten worden tegen alle vormen van fundamentalisme… deze kwesties zijn vooral voelbaar in de wereld van het onderwijs… hun klassen als gemeenschappen die open staan voor de verscheidenheid van overtuigingen en dus als een plaats van het leren kennen van de verschillen en van de verdraagzaamheid: het is in deze solidariteit met de minderheden dat het protestantisme trouw blijft aan zijn geschiedenis…

En de “evangelischen”? “Zij vormen geen Kerk, maar een veelheid van Kerken, van stromingen… Men spreekt van nevelvlek, van melkwegstelsel… Zij kennen vandaag een belangrijk succes… Ik verkies me hierover te verheugen want hun dynamisme stoot ons aan… nodigt ons uit ons te hervormen.”

(Charles Delhez, in Dimanche Express. 20.09.09)

- De Raëliërs klagen België aan.

Zij maken zich klaar om klacht in te dienen tegen de steden Namen, Verviers, Aarlen, en andere… bij de Verenigde Naties. De reden: de weigering van de betrokken burgemeesters de beweging toe te laten haar overtuigingen op de straat te manifesteren.

WIE zijn zij? Een religieuze groep gesticht in 1976 door de Fransman Claude Vorilhon die zich Raël doet noemen, als gevolg van zogezegde ontmoetingen met buitenaardse wezens die elohims genoemd worden, die van hun planeet zijn gekomen, aan boord van een schotel. De raëliërs zijn in België ingeplant sinds 1977. Zij tellen ongeveer 300 leden. In 1997 heeft Vorilhon de orde van de engelen van Raël ingesteld, een exclusieve elite van jonge vrouwen. De beweging staat gunstig tegenover het eugenisme en de menselijke voortplanting door het kloneren. “God bestaat niet! Laat u ontdopen!”

(Le Soir.03.10.09.)

- Mijn gebed
(volgens Dom Christian de Chergé)

Het gebed vormt een schakel tussen de gelovigen… Welke plaats kennen wij toe aan het gebed van de anderen? Hoe is dit aanwezig in ons gebed? Elke oproep tot het gebed komt van God. “… elk waar gebed wordt opgewekt door de Heilige Geest” (Johannes-Paulus II). Dus “Samen bidden? Of samenkomen om te bidden?” De ware vraag: hoe in mijn gebed voortdurend openstaan voor de andere en mijn gebed verbinden met dat van al die gelovigen die elke dag bidden, meer in het bijzonder degenen die geloven in één enkele God (joden, moslims). Welke levende verbondenheid bestaat er tussen hen en mij?

Vrijdag 27 november 2009

Id al Adha – Aïd el Kebir – Offer van Abraham – Bedevaart naar Mekka
GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 359 / 1148228

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License