missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 08-10

Toevoegsel NUNTIUNCULA – nr. 663 – AUGUSTUS 2010
donderdag 12 augustus 2010 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.
  • Maand RAMADAN 1431 (2010)

Sinds 11 augustus beleven de moslims de vastentijd. Zij zullen het einde ervan, ID AL-FITR, vieren op 10 september 2010. Dit feest van het beëindigen van de vasten wordt voorafgegaan door de “nacht van het lot” (de al-Qadar nacht van de 26ste tot de 27ste van de Ramadan maand): dat is de viering van de openbaring van de Koran aan Mohammed. “In waarheid hebben wij deze geopenbaard in de nacht van de lotsbestemming! Het is een nacht van vrede tot het aanbreken van de dag”. Het is een nacht van grote godsdienstige vurigheid die de vrome moslims doorbrengen in de moskee terwijl ze de tekst van de Koran psalmodiëren.


Id al-Fitr – Ramazan Bairami – Suikerfeest
10 september 2010.


Dit feest is zeer populair en wordt met grote intensiteit gevierd. De kinderen dragen nieuwe kleren. Er blijft enige onzekerheid bestaan over de juiste datum. Het komen van de nieuwe maan moet gezien worden. Maar deze onzekerheid onderstreept de relativiteit van de menselijke zekerheden.

Er bestaan artistieke wenskaarten en deze zijn te koop (0, 30 Euro) bij El Kalima (Brussel) en bij de KMS van de bisdommen. Er bestaat ook een brief (van Mgr. Guy Harpigny) gericht naar de imams en de verantwoordelijken van de moskeeën.

De liefde van God – Professor Azzedine Gaci, voorzitter van de Othman Moskee in Villeurbanne (Frankrijk) zei bij de inhuldiging ervan: “Mijn moslim broeders, waarom spreken wij altijd van onze gebeden en van de vasten van de Ramadan, in plaats van ervan te getuigen dat het hart van ons geloof de liefde van God is? Wanneer wij spreken van ons geloof, dan moet men op de eerste plaats de liefde van God voelen die ons bezielt.”

  • Marokko: de Koran tegen Al-Qaïda.

Ter gelegenheid van de Ramadan maand, heeft het ministerie van moslim Aangelegenheden een stichting ingesteld voor de uitgave van de heilige KORAN. Rabat gaat 50.000 ‘gelijkvormige’ exemplaren van de heilige tekst uitdelen, in de moskeeën van het koninkrijk, in West Afrika en in de schoot van de diaspora. Vervolgens, zal de stichting elk jaar 1 miljoen exemplaren uitgeven. Om de burgers te onttrekken aan de rampzalige invloed van de radicale uiteenzettingen die doorgegeven worden door de Arabische satelliet netwerken of door een brede ingevoerde litteratuur, spelen de politieke en godsdienstige gezagsdragers de kaart van de werkelijke islam. Marokko geeft zo aan het heilige Boek één van zijn oorspronkelijke functies terug: de geesten en de harten tot rust brengen.

Nog een andere revolutie in Marokko is de komst van godsdienstige vrouwelijke assistenten (mourchidate) die dienst verlenen in de gevangenissen en de hospitalen, zowel bij jongeren als bij vrouwen.

(volgens Leïla Slimani in ‘Jeune Afrique’, nr. 2586. 1/8/10.)
  • Het succes van de nieuwe vormen van christendom

Welke is de uitdaging die vandaag voor de katholieke Kerk gesteld wordt door het succes van de nieuwe evangelische en Pinksterbewegingen ? De evangelische en Pinksterbewegingen omvatten vandaag 400 miljoen personen in de wereld.

Deze stijging in macht van het « bekeringschristendom » stelt de traditionele Kerken in vraag, die sinds jaren een terugloop kennen. Moet er van stijl veranderd worden en moeten deze nieuwe gemeenschappen als model genomen worden ?

Pater Etienne Grieu s.j. heeft de aantrekkingskracht van deze stromingen vastgesteld. « Te Cergy (Val-d’Oise, Frankrijk) heb ik verschillende katholieken gekend die evangelisch geworden zijn en nochtans was de katholieke parochie zeer levend. »

Dit succes wordt toegeschreven aan vijf onderscheiden kentrekken :
- een snijdende prediking (klare boodschappen : Christus redt u… God kan uw leven omvormen…) ;
- het belang dat gegeven wordt aan de persoonlijke bekering ;
- de zorg om het christelijk verschil aan te duiden ;
- het accent dat gelegd wordt op de getuigenis ;
- gemeenschappen met een warme en broederlijke sfeer.
Even zoveel kenmerken die de subjectiviteit van de gelovige tot eer strekken, daar waar onze tijdgenoten de traditionele Kerken (katholieke, protestantse, anglicaanse) dikwijls beoordelen als te « institutioneel ».

Volgens pater Grieu bestaat de grootste uitdaging voor de katholieke Kerk erin de spirituele dorst aan te voelen die uitgedrukt wordt in die nieuwe vormen van christendom, zonder daarom in hun nadelige kanten te vervallen, bijvoorbeeld door toe te geven aan de bekoring van een al te simplistische visie van de wereld of van een sektarisch terugplooien op zichzelf. « Onze traditionele Kerken mogen zich niet alleen tevreden stellen met de aanwezigheid van de mensen bij de gebeurtenissen die zij organiseren maar zij moeten elkeen helpen om een persoonlijke relatie met Christus te beleven. »

Moet men de schatten niet naar boven halen die verborgen zitten in de grote spirituele tradities, de Augustiniaanse, de Benedictijnse, de Franciscaanse, de Karmelitaanse, de Ignatiaanse… ? »

(La Croix, 8.8.10)
  • « De naastenliefde in daden »

« Blijft dat de waarheid van gans de doorlopen weg niet erkend zal worden door de anderen en maar werkelijkheid zal worden als deze uitmondt in concrete verwezenlijkingen. Het is de naastenliefde in daden die het zegel zal zijn van de echtheid van de uitwisselingen. Waarom zouden wij, moslims en christenen, ons niet lanceren, terwijl we er ook onze joodse broeders bij betrekken, in het openen van een verzorgingscentrum voor de Aids-zieken of andere mensen die “door het leven gekwetst zijn”, in het hart van een arm land dat niet over voldoende middelen beschikt om voor hen te zorgen? Dan zou, wat we in onze harten en in onze inzichten beleven doorheen al die ontmoetingen, een getuigenis worden voor de wereld. Wanneer en hoe gaan we het initiatief nemen om deze gemeenschappelijke en onbaatzuchtige stap te zetten?”

(Kardinaal Philippe Barbarin, van Lyon)
GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 298 / 1060479

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License