missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

ONTMOETING & DIALOOG - Februari 2017.

woensdag 1 februari 2017 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

Erkenning van nieuwe moskeeën

België telt ongeveer 350 moskeeën, waarvan er 81 zijn erkend. Voor Vlaanderen gaat het om 28 erkende. Om radicalisering tegen te gaan wil de federale overheid het aantal erkende moskeeën verdubbelen.
Minister van Justitie Koen Geens heeft op basis van onderzoek van de Staatsveiligheid een positief advies uitgebracht voor de erkenning van 20 moskeeën in Vlaanderen.
Erkende moskeeën of lokale islamitische geloofsgemeenschappen hebben recht op subsidies en een loon voor de imam.
Voor Vlaanderen moet er een positief antwoord komen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), en vervolgens van het gemeentebestuur en van het provinciebestuur.
Vlaams minister Homans talmt met de erkenning van nieuwe moskeeën.
“ Ze gebruikt elk argument om de erkenning van moskeeën te laten slabakken” (Ward Kennes, vlaams parlementslid)
Koen Geens, minister van Justitie, benadrukt in de Kamer (op 20 januari) de nood voor een [bleu]‘betrokken samenleving waar plaats is voor een rationele islam’[/bleu].
Vlaanderen doet ook onderzoek naar het taalgebruik en het respect voor de mensenrechten.

[bleu marine]ANTWERPEN[/bleu marine] telt 57 islamitische gebedshuizen. Vijf hebben reeds een erkenning. Vijf anderen hebben nu een positief advies gekregen van Justitie:
in Antwerpen-stad : El Nour en El Mouslimine;
in Berchem : Selimiye en Mescidi Kuba;
in Deurne : Inaba.

(GzA. 19.01.17. & De Standaard 20.01.17.)
 

De religieuze feesten in de school ?

Hoe kunnen we de viering van de religieuze feesten doen evolueren zodat deze ontvankelijker worden voor degenen die er geen deel van uitmaken ?
Een orthodoxe christene geeft haar getuigenis en spreekt ons over haar actie in Finland.

Wanneer men de naam van Jezus moet uitspreken, blijft het meisje sprakeloos. Zij wil wel het woord ’God’ uitspreken, maar niet ’Jezus’. Zij is een joodse. Drie andere van haar klas nemen niet deel aan dit Kerstfeest. Het betreft hier drie moslim jongens.

Wat dient hier gedaan ? [bleu]Trachten het feest, dat belangrijk is voor elk kind, te integreren in de tradities van de school[/bleu]. Bereid zijn te luisteren naar elk kind …

In Helsinki, zijn er meer dan 19 scholen die, in de loop van dit schooljaar, een multicultureel Jaar vieren, waar het geheel van de school samenkomt om al de feesten voor te bereiden, van het moslim Aïd tot het hindoe feest van Diwali, van het joodse Poerim tot het Kerstfeest van de christenen van het Westen, naast het Paasfeest dat door de orthodoxe traditie gevierd wordt …

Ik heb ontdekt dat de kinderen gemakkelijk gekwetst worden wanneer men het patrimonium veronachtzaamt dat van hun familie komt en dat dit heel wat onrecht bij dit kind kan aandoen. Ik geef me ook rekenschap ervan dat de kinderen het gebrek aan belangstelling vanwege de leerkracht merken en aanvoelen en zij daaruit gevolgen trekken... [bleu]Getuigen van de belangstelling voor het geloof van een kind is een onschatbaar geschenk...[/bleu]

(Dimanche N° 46 van 25.12.16.)
 

Aga Khan predikt het uitwisselen van het weten

[bleu marine] Karim Aga Khan IV is de spirituele leider van de Ismaëlieten[/bleu marine].

Het betreft hier een [bleu]chiitische[/bleu] gemeenschap van 15 miljoen gelovigen.
In de islam is er geen scheiding tussen het spirituele en het materiele leven. Aga Khan is de opbouwer van een ontwikkelingsnetwerk dat uniek is in de wereld. Vandaag heeft deze moslimgemeenschap even zoveel aangezichten als er landen zijn waar zij leeft : in Canada wordt zij beschouwd als één van de gemeenschappen die best geïntegreerd zijn in het land; in Europa is zij zich komen installeren in het spoor van de dekolonisatie, terwijl zij in Oost Afrika werd ingepland in de 19de eeuw, vanuit India, om zich in te sluiten bij de handel. Het is in India dat de meest talrijke gemeenschap verblijft.

De ismaëlitische gemeenschap is befaamd voor haar verdraagzaamheid en pratikeert een open islam die zich eerder toelegt op de rede en de persoonlijke inspanning dan op het strikte naleven van de moslim levensregels.

[bleu marine]Portugal[/bleu marine] heeft een akkoord met Aga Khan ondertekend dat voortaan aan de imam een [bleu] wereldzetel[/bleu] biedt. Dit imanaat zal geen Staat zijn (zoals het Vatikaan).
Karim Aga Khan IV is 80 jaar en is de 49ste nakomeling van de profeet Ali, schoonzoon van Mohammed...

(Dimanche N° 46 van 25.12.16.)
 

“ Zwart Geel Blues “ onderzoek
De ongerustheid van de Belgen

Onderzoek van het Servey & Action Instituut.
Dit groot onderzoek tekent een somber portret op van een Belg die niet meer gelooft in de instellingen en de buitenlander verwerpt.
Het betreft hier 4.700 gesprekken over heel het land gespreid, met een kleine foutmarge van 2 %.
De vrees voor de vreemdeling domineert, voortaan gedubbeld met de vrees voor de islam.

[bleu marine]Het vertrouwen in de instellingen.[/bleu marine]
De NGO’s, de verenigingen van de burgerlijke maatschappij : 51 %.
Het onderwijs, de universiteiten : 45 %.
De sociale zekerheid : 40 %. De politie : 21 %. De Kerk : 17 %.
De administratie : 13 %. De politieke partijen : 9 %.

[bleu marine]Het gevaarlijke huwelijk van het racisme en van de islamofobie.[/bleu marine]
“ Men voelt zich vandaag even zo goed thuis als vroeger “ 23 %.
“ Vandaag voelt men zich niet meer zo goed thuis als vroeger “ 77 %.

“ De buitenlanders komen profiteren van ons sociaal stelsel “ :
Akkoord = 64 %. Gematigd = 12 %. Niet akkoord = 24 %.

“ De toeloop van vluchtelingen die vandaag in Europa toekomen
maakt mij bevreesd, want het zijn moslims “ :
Akkoord = 63 %. Gematigd = 11 %. Niet akkoord = 26 %.

[bleu marine]De moslim meerderheid tegenover haar extremen.[/bleu marine]
Men heeft over dit onderwerp slechts 400 moslims ondervraagd om af te meten wat zij beleefd hebben.

[vert]82 % leven “zoals hun buren”.[/vert]
“ Men houdt ons voor terroristen “ :
Akkoord = 71 %. Gematigd = 11 %. Niet akkoord = 18 %.

[vert]34 % zijn voor de charia.[/vert]
Akkoord = 33 %. Gematigd = 18 %. Niet akkoord = 49 %.

“ De wetten van de islam staan boven de Belgische wetten “
Akkoord = 29 %. Gematigd = 11 %. Niet akkoord = 6O %.

“ Ik zou een politiek systeem verkiezen dat door de Koran(de Charia)
geïnspireed is “
Akkoord = 34 %. Gematigd = 26 %. Niet akkoord = 40 %.

[vert]De terroristische aanslagen streng veroordelen.[/vert]
“ Ik veroordeel streng de aanslagen (Nice, Brussel, enz.) :
Akkoord = 91 %. Gematigd = 5 %. Niet akkoord = 4 %.

“ Er is een andere lezing van de Koran nodig “ :
Akkoord = 65 %. Gematigd = 11 %. Niet akkoord = 24 %.

Voor [bleu marine] Nadia Fadil [/bleu marine] (onderzoekster aan de KULeuven) weerspiegelen deze cijfers vooral het debat dat bestaat binnen de moslim gemeenschappen.
Wat gevaarlijk blijkt, is “indien een groot deel van de maatschappij de pluraliteit niet aanvaardt en tracht een eenvormigheid op te leggen”.

(Speciaal dossier van LE SOIR van 9.01.17.)
 

Commentaar van [bleu marine]Rachid Benzine[/bleu marine], islamoloog (hij onderwijst aan de Universiteit van Louvain-le-Neuve en in Parijs) :

“ Ik ben niet verwonderd dat deze studie andere onderzoeken verstevigt. Vandaag, het “zij” en het “wij” komen centraal te staan. Er is niet langer een collectief “wij” … De andere is het radicale anders zijn geworden van waaruit men zich gaat bepalen … Dit geldt eveneens voor het religieuze aspect. “Wij, de moslims” tegenover “zij, de ongelovigen” en “wij,de Belgen” tegenover de niet-Belgen.”

“Wanneer een jongetje aankomt en u zegt dat hij schrik heeft, dan neemt ge die schrik om deze te overstijgen. Dat is het ook wat men aan de mensen moet zeggen : ge hebt gelijk bevreesd te zijn, maar wij kunnen [bleu]deze vrees overstijgen samen[/bleu]. Tegenover de negatieve mythen, hebben we nood aan nieuwe mythen. Dat is wat Spinoza al zei : om een droeve passie te overstijgen, moet men in staat zijn een andere passie voor te stellen.
Wat hebben wij voor te stellen ? … “

(Le Soir. 14.01.17.)
 

__5__


Vanwaar komen de inwijkelingen die in Europa aankomen ?

Uit Europa zelf : 66 %.
Uit Azië (Syrië, Irak, Afghanistan...) : 13 %.
Uit Noord Amerika (vooral Mexico) : 13 %.
Uit Oceanië : 5 %.
Uit Afrika : slechts 2 %.
Uit Latijns Amerika : 2 %.

Een collectief “WIJ” !


  G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 302 / 1113523

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License