missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 03-10

donderdag 18 maart 2010 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.
  • De MARONIETEN vieren een jubeljaar

De maronitische Kerk is één van de oosterse katholieke Kerken. 1600 Jaar geleden, in 410, stierf de heilige Maron , een eremijt die in de bergen van Syrië leefde. Zijn leerlingen bevinden zich aan de basis van de christianisatie van Libanon en van Syrië. De maronitische Kerk telt vandaag meer dan 3 miljoen gelovigen, waarvan 1,4 miljoen in Libanon. Ze zijn eveneens aanwezig in andere landen van het Midden-Oosten, in Canada, in de USA, in Australië, in Argentinië. Ze telt 23 bisdommen. De actuele maronitische patriarch van Antiochië is kardinaal Nasrallah Boutros Sfeir . Hun ritus wordt in de Oud-Syrische taal gepratikeerd, maar meer en meer In het Arabisch. Actueel verlaten vele maronieten het Midden-Oosten en gaan naar de Amerikaanse landen.

(kerknet.14.02.10.)
  • Methodisten willen zich verenigen met de Anglicanen

Voorstel van David Gambie, voorzitter van hun Conferentie, terwijl zij wel hun naam behouden. Deze Kerk werd gesticht door de theoloog John Wesley (1703-1791). Deze beweging verschijnt in Engeland in de schoot van de anglicaanse Kerk. De naam “methode” komt voort uit het feit dat Wesley een methode van gebed en van studie had om christenen en nieuw bekeerden te doen groeien in hun geloof. Zij erkennen alleen de Heilige Schrift als norm van geloof, maar ook het apostolische Credo. Zij zijn voorstander van een persoonlijke heiligheid en een zeer gedisciplineerd christelijk leven. Zij hebben de sacramenten van het doopsel en van de heilige communie.

In de wereld zijn tellen ze 70 miljoen leden. Zij maken deel uit van de Oecumenische Raad van de Kerken. De Engelse methodistische Kerk telt 265.000 gelovigen. Margeret Tatcher, Georges W. Bush, Hilary Clinton zijn praktiserende methodisten. Zij bevonden zich vooral in de Engelssprekende landen, maar ook in Ivoorkust (ongeveer 1 miljoen) en in Togo (45.000).

(kerknet.14.02.10.)
  • “Een sterke christelijke cultuur”

Pater Timothy Radcliff, o.p. heeft een conferentie gegeven in Hasselt op 22.02.10. We halen hieruit enkele zinnen…

“We moeten weerstaan aan twee bekoringen:
1°- zich terugtrekken in een getto en trachten de oude katholieke cultuur, die we verloren hebben, weer op te bouwen;
2° zich met de moderniteit assimileren en zich laten overspoelen door de golven van de secularisatie.”

“Wat dan doen? Een sterke , bewuste en vitale, katholieke cultuur onderhouden , met nochtans een dynamische interactie met de actuele cultuur (= zich openstellen voor alles wat niet christelijk is).”

  • Egypte - Terugplooien van de moslim Broeders.

Op 16 januari laatstleden, werd Mohamed Badie (66 jaar) gekozen als hoogste gids van de organisatie van de Egyptische moslim Broeders. Hij belichaamt de behoudsgezinde stroming van de beweging (tegen het geweld). Deze professor heeft verklaard: “De christenen en de moslims vormen één enkele sociale en culturele entiteit. Het burgerschap is gefundeerd op de gelijkheid in de rechten en de plichten. De moslim Broeders zijn tegenstanders van niemand…”

(Jeune Afrique n°2559. 24.01.10.)
  • Een fatwa tegen het terrorisme

Een Pakistaanse geleerde, Muhammad Tahir ul-Qadri, heeft in Londen een fatwa [1] uitgesproken tegen het moslim terrorisme en de zelfmoordterroristen die doden in naam van Allah. Deskundigen spreken van een belangrijke etappe, een mijlpaal. “Die terroristen gaan recht naar de hel” zegt hij. “Zij zijn ongehoorzaam aan de islam, en zij zijn dus ongelovigen”. Deze geleerde richt zich vooral tot de jonge moslims. Hij wil hen ervan overtuigen zich niet te engageren bij Al-Qaeda. Zal deze fatwa gunstige gevolgen hebben? Niet zeker.

(De Standaard)
  • De moslim-christelijke coexistentie en gelijkheid zijn belangrijk in LIBANON

“Libanon is het enige Arabische land dat een christelijke president heeft” zo zei Saad Hariri, eerste minister (moslim), tijdens zijn bezoek aan de Paus (20 februari). “De strijd tegen het extremisme wordt gevoerd door aan de mensen te tonen dat zij gemeenschappelijke punten hebben. Daarom heb ik voorgesteld het feest van Maria Boodschap (25 maart) op te nemen als nationale moslim-christelijke feestdag en als rustdag. Ik zou de christenen nogmaals willen verzekeren dat wij allen één zijn.” LIBANON blijft een model van intercommunautaire dialoog en van vredevolle samenleving.

(Dimanche express.28.02.10.)
  • Moord in Nigeria op 500 inwoners van christelijke dorpen

Volgens de bisschop van Jos, Mgr. Kaigama, “zijn deze moorden te wijten aan stammentwisten en niet aan godsdienstverschillen”.

De aartsbisschop van Abuja heeft aangegeven dat “het hier gaat om een klassiek conflict tussen herders en landbouwers” .

Nigeria heeft een bevolking van 140 miljoen inwoners: 50 % moslims, 40 % christenen en de anderen praktiseert de traditionele godsdienst.

(Cathobel)

De Witte Paters in Nigeria zijn aanwezig in het aartsbisdom IBADAN, waar wij een vormingscentrum hebben. In het bisdom OSHOGBO hebben we een parochie te Ogo-Iuwa.

GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

[1fatwa = een juridische raad van een geleerde “mufti’ in verband met de problemen van het moslim recht


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 326 / 1054582

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License