missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Pater Gustaaf Gysens

mardi 17 novembre 2009 par André-L. Simonart
Zondagmorgen, 15 november 2009 , vernamen wij het overlijden te Zoutleeuw van onze confrater
 
 
Pater Gustaaf Gysens 

Na een val werd voor hem een ambulance opgeroepen, maar toen die aankwam was hij al overleden.

Staf werd geboren op 26 augustus 1920 in Zoutleeuw als oudste zoon van een familie met vier kinderen. Hij ging naar het Sint- Pieterscollege te Leuven voor zijn middelbare studies. Toen hij in retorica was, stierf zijn vader. Dit was een zware slag voor de familie. Staf onderbrak zijn retorica. Hij ging dan over naar het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel voor het voorbereidend jaar op de militaire school. Maar het jaar daarop, in 1940, treedt hij binnen bij de Witte Paters te Boechout. Vier jaar later zal zijn broer Jules hem daar volgen. In september 1942 is hij in Varsenare voor het noviciaat. Het jaar daarna begint hij zijn theologische studies te Heverlee. Hij wordt daar door Mgr Cleire tot priester gewijd op 7 april 1947. Datzelfde jaar vertrekt hij naar Rwanda met de stoomboot Copa Cabana...

Op 1 oktober 1947 is hij in Byimana. Anderhalf jaar later wordt hij econoom in Mwezi. Daarna wordt hij benoemd te Mibirizi. In 1951 wordt hij directeur van de school voor de "Auxiliaires" te Nyanza, de hoofdstad van het Koninkrijk. Het jaar daarop wordt hij er directeur van de lagere school en aalmoezenier van de "Auxiliaires". Hij heeft ook zeer goede relaties met het Hof.

Begin 1959 doet hij zijn grote retraite te Mours. Datzelfde jaar is hij terug in Rwanda, maar keert er tot zijn spijt niet terug naar Nyanza ; hij wordt directeur van de scholen benoemd in Kiruhura. Drie jaar later gaat hij naar Save voor anderhalf jaar. In 1963 sticht hij de nieuwe missie van Higiro, op de grens met Burundi. In 1964 keert hij als overste terug naar Save om het jaar daarop te worden overgeplaatst naar Cyahinda in diezelfde functie.

De eerste jaren van de jonge Rwandese Republiek waren onrustige jaren. In 1966 wordt Staf verplicht Rwanda te verlaten. Hij zet zich dan heel actief ten dienste van het bisdom Hasselt en wordt pastoor te Loksbergen (Halen), waar hij 20 jaar later zijn 40 jaar priester-zijn viert. Hij zal van die gelegenheid gebruik maken om de bijbelsessie en de grote retraite te volgen te Jeruzalem in september 1987.

Hij blijft in contact met zijn vele Rwandese vrienden. Hij steunt onder anderen de "Vriendenkring Nyundo", het bisdom dat in 1952 werd toegewijd aan N.D. van Banneux. De mogelijkheid zal hem gegeven worden nog enkele malen Rwanda te bezoeken.

In december 1991 trekt hij zich terug in zijn geboortestad Zoutleeuw waar hij pastoraal actief blijft tot in 2000. Om gezondheidsredenen neemt hij in 2008 zijn intrek bij zijn schoonzuster.

Pater Staf, zo schrijft de regionaal van Rwanda, was een vurige pastoor in zijn tijd : de Saveri’s en de misdienaars hadden een ereplaats in zijn gebed en werk. Dat hebben de mensen ook wel gevoeld toen hij eenmaal hier te lande werkzaam was. De foto’s in zijn kamer zijn daarvan trouwens het beste bewijs gebleven. Liturgie, lekenwerk en -inzet moesten steeds verzorgd voorkomen. Pater Staf had echte vrienden en hij wilde hen tonen waarvoor hij leefde. Hij bleef steeds een gids voor zijn Rwandese vrienden.

De uitvaartliturgie zal plaats vinden op zaterdag, 21 november 2009, om 10 u 30 in onze kapel te Varsenare, gevolgd door de teraardebestelling op ons kerkhof.

De confraters die verlangen te concelebreren brengen een albe en een paarse stola mee. Gelieve pater econoom van Varsenare te verwittigen van uw aanwezigheid.

André Simonart

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 497 / 1087241

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Onze overledenen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License